Zero Village Bergen

20.11.2015

Zero Village Bergen

Boligutvikleren ByBo AS i Bergen skal bygge 800 «grønne» boliger i Ådland, som ligger 16 kilometer sør for Bergen. Det blir Norges største prosjekt for nullutslippsboliger og vil bidra til å sette en standard for energiog klimaløsninger i framtidens boliger, sier prosjektdirektør Thorbjørn Haug i ByBo AS Bergen. Selskapet har bare 7 ansatte, men ambisjonene er høye.

– Vi begynte å jobbe med nullutslippsboliger i 2009, men dette er vårt desidert største prosjekt. Vi starter prosjekteringen av nullutslippsboligene straks reguleringsplanen for området er klar, det vil si om kort tid. Det er kommet utelukkende positive reaksjoner på  prosjektet, og vi gleder oss til å komme i gang, fortsetter Haug som har med seg en entusiastisk stab av medarbeidere og et «stjernespekket» lag av bedrifter og  kompetansemiljøer.

Framtidsrettede energiløsninger
Zero Village Bergen bygger på et tett samarbeid mellom ByBo og det nasjonale forskningssenteret ZEB i Trondheim, The Research Centre on Zero Emission Buildings. Samtidig har ByBo fått med Snøhetta Arkitekter og Multiconsult som har spisskompetanse på grønne boliger og framtidsrettede energiløsninger, inkludert bruk av solceller til strømproduksjon. I tillegg skal det regionale energiselskapet BKK bidra med gode energiløsninger for lokal produksjon av fornybar energi og tilknytning til nettet. Her kommer også ladestasjoner for el-biler, el-sykler og el-busser.

Behov for boliger
De grønne boligene skal bygges i et område med stort behov for nye boliger, om lag 700 meter fra Blomsterdalen sentrum og en kilometerøst for Flesland. I dette området finner man den største konsentrasjonen av arbeidsplasser i regionen med næringsklynger som Kokstad, Sandsli, Espeland og Flesland.
– Interessen for «grønne» boliger er raskt økende. Vi skal bygge ut området i flere trinn, og vi forventer en ferdigstilling av første byggetrinn med 140 boliger i 2018-19. Boligene skal i all hovedsak produsere strøm med solceller som plasseres på takarealene, samt varme og varmt tappevann fra solvarmeanlegg og varmepumper. Men når boligområdet
utvides, kan det bli aktuelt å bruke biobasert kraftvarmeproduksjon for å dekke behovet for strøm og varme hele året, sier Haug som klima blant annet har besøkt den tyske byen Freiburg som er kjent som en av Europas «grønneste» byer.

Stor inspirasjon
– Det var en stor inspirasjon å komme til Freiburg, der energieffektive bygg og bruk av solenergi og miljøvennlige arealog transportløsninger er satt i høysetet.
I ByBo er vi overbevist om at framtidens boliger og bygninger blir basert på nullenergi- og plussenergiløsninger. Ved å realisere Zero Village Bergen vil en hel bransje få erfaringer som er viktige for framtidsrettede boligløsninger og områdeutvikling for boliger, fritidsaktiviteter og transport, understreker Haug.

Tidlig ute
ByBo AS var tidlig ute med nullutslippsboliger, universell utforming og velferdsteknologi i boliger. Selskapet har samarbeidet med Husbanken for å realisere slike prosjekter
siden 1998. – Vi var den første byggherren i Norge som i tett samarbeid med Husbanken og Sintef bygde et stort passivhusprosjekt, Løvåshagen Borettslag. Prosjektet har
fått stor oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Det har vært en læringsarena for byggebransjen og et viktig erfaringsgrunnlag for innskjerping av forskriftene. For tiden har vi ca. 130 passivboliger under bygging, forteller Haug.
ByBo er en industripartner i ZEB, og det er ByBo som har tatt initiativet til å utvikle Zero Village Bergen. ZEB er et av 11 forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som Stortinget etablerte etter klimaforliket i 2008. ZEB driftes av NTNU i samarbeid med Sintef og består av 21 av Norges ledende bedrifter og miljøer innen forskning, byggeteknikk, arkitektur og utvikling. Målet er å finne løsninger som skal eliminere CO2-uslipp fra bygg og danne grunnlaget for en innstramming av energiog miljøkravene i byggeforskriftene. Det skal skje i samsvar med nasjonale føringer og internasjonale mål.

---------------------------------------------------------------------

Et viktig pilotprosjekt

– Zero Village Bergen er et meget viktig og spennende pilotprosjekt. Her får vi for første gang et større område med framtidsrettede bygg- og energiløsninger sammen med eltransport basert på strømproduksjon fra solceller i området, sier
sjefsforsker Inger Andresen ved forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU i Trondheim. Hun er leder for 9 pilotprosjekter i ZEB og er utdannet siv. ingeniør med mastergrader i både bygg og VVS. Det kommer godt med i disse prosjektene.

ZEB-forskerne har nettopp innledet et samarbeid med Proxll om ladestasjoner i Zero Village Bergen, og el-bilenes batterier skal etter planen brukes som en «buffer» mot nettet.
Det betyr at batteriene kan brukes som en lokal kraftreserve for boligene for å redusere behovet for kjøp av strøm om natta eller i overskyet vær. Det regionale energiselskapet BKK er med i satsingen.

Stort forskningsmiljø
ZEB har i dag et 40-talls forskere som samarbeider tett med bedrifter og fagmiljøer i byggebransjen og leverandørindustrien. Målet er å utvikle produkter og løsninger for boliger og bygninger som gir nullutslipp for hele levetiden. – Det skal gjøres ved å optimalisere løsningene på alle nivåer, forteller Andresen. – Vi har ikke mer enn tida og vegen fram mot EU-kravene om tilnærmet nullenergibygg i 2018 og 2020. Det betyr at alle faggrupper og bedrifter må skaffe seg mer kompetanse, alt fra arkitekter, rådgivere og entreprenører til VVS-folk og elektrikere. Det blir viktigere enn noensinne å se helheten i prosjektene og samtidig starte samarbeidet så tidlig som mulig. Mange er kommet god i gang allerede, slår hun fast.

Norgeshistorie
ZEB-forskerne har allerede vært med i flere prosjekter som skriver Norgeshistorie. Et av det viktigste er «plussenergibygget» Powerhouse Kjørbo i Sandvika som også har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Der bidro ZEBforskerne med en energi- og ventilasjonsløsning
som har ført til at Powerhouse-bygget ikke hadde behov for kjøling det første året. Bygget ble ferdigstilt våren 2014 og fungerer stort sett etter oppskriften. Det trengs alltid
noen justeringer underveis, og erfaringene fra pilotprosjektene samles i en felles database.

Nullutslippsbygg
– Nullutslippsbygg må være meget godt isolert og ha et svært lavt varmetap. Energieffektiv belysning, LED-lys og tilrettelegging for bruk av dagslys og moderne styringssystemer, samt balansert ventilasjon er viktige elementer. Det samme gjelder bruk av miljø- og klimablantvennlige materialer og best mulig teknologi
for produksjon av fornybar energi, inkludert solceller, varmepumper, solvarmeanlegg og varmelager, forklarer Andresen.

Meget lavt energiforbruk
I Zero Village Bergen får boligene et meget lavt energiforbruk og et minimalt CO2-avtrykk. Boligene skal hente fornybar energi fra lokale energikilder, og overskuddet av energi skal
eksporteres for å «nedbetale» CO2-avtrykket fra bygging, drift og rivning av boligene. Overskuddet av energi skal også brukes til å lade el-biler, el-busser og el-sykler, samt dekke energibehov i fellesanlegg. – I tillegg kan overskuddsvarme lagres i grunnen til man har behov for den. Boligene er plassert slik i terrenget at de gir minimal CO2-belastning og maksimal solinnstråling. Samtidig er det satt av plass til store grøntområder for rekreasjon og lek, samt muligheter for produksjon av lokal mat. Tilrettelegging for miljøvennlig transport ut av området og miljøvennlig mobilitet for daglige gjøremål er en viktig del av totalløsningen, sier Andresen til slutt.

Artikkelarkiv

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | februar - mai - august - november

Nyheter

Svart sprutsikker stikkontakt

Svart sprutsikker stikkontakt

Svart sprutsikker jordet stikkontakt IP44 med barnevern og klapplokk.

Les mer »

ELKO 314 dimmer

ELKO 314 dimmer

314 LED dimmer er konstruert for LED og lave laster men kan også benyttes til glødelamper, halogen og elektroniske trafoer.

Les mer »

QADDY® – din nye kabelvogn!

QADDY® – din nye kabelvogn!

Vi kaller kabelvognen for QADDY®, og har utviklet den for å forbedre arbeidsforholdene for deg.

Les mer »

Steinel RS Pro LED 5100 Connect

Steinel RS Pro LED 5100  Connect

Ny sensorarmatur fra STEINEL med Bluetooth mesh-teknikk

Les mer »

Les flere nyheter »

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert!
Meld deg på vår nyhetsbrevliste idag.

Meld inn

Kontakt oss

Otra Norge AS
Nedre Eikervei 65
Postboks 1 - 3001 Drammen
Tlf: 32 86 10 50 - marketing@otranorge.no

www.otranorge.no

Nexans

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Hjem Sideoversikt Kontakt oss
Otra Norge AS Otra Norge Webshop

Topp

Otra Norge AS © 2007-19