Velferdsteknologi kan spare samfunnet for milliardbeløp

17.02.2017

Velferdsteknologi kan spare samfunnet for milliardbeløp

En analyse fra Statistisk Sentralbyrå viser at antall nordmenn over 67 år, vil dobles til ca. 1,2 millioner i løpet av de neste 30 årene. Det vil kreve utbygging av sykehjem, omsorgsboliger og ansettelse av flere helsepersonell i alle landets kommuner. – Behovet for smarthusløsninger blir da særdeles viktig for å møte utfordringene, forteller direktør eHelse og smart tech Nard Schreurs i IKT-Norge.

Velferdsteknologi kan benyttes i heimen, omsorgsboliger, sykehjem eller sykehus.

– Teknologien er viktig for å løse utfordringene som den kommende generasjonen av eldre vil representere, sier Schreurs. Han mener satsningen på smarthusteknologi har et stort samfunnsøkonomisk potensiale.

– En institusjonsplass koster ca. 800 000 kroner i året. Kan vi med slik teknologi sørge for at brukeren blir boende to år lengre hjemme, sparer vi samfunnet for ca. 1,5 millioner kroner.

Betydelig sparepotensial
Smarthusteknologi kan gjøre hverdagen enklere for brukerne.

– Slike løsninger har også en miljøgevinst fordi det reduserer energiforbruket med automatisk lys- og temperaturstyring, sier Schreurs. Han kan fortelle at NyAnalyse anslår at det årlige sparepotensialet med velferdsteknologi er på ca. 23 milliarder kroner.

– Over hele Norge leter mange kommuner med lys og lykter etter gode løsninger og produkter, som kan bedre omsorgen for eldre og mennesker med funksjonshemming. Målet er å få dem til å bo lengre hjemme på en god og forsvarlig måte. For det offentlige er dettevesentlig billigere, og for den enkelte gir det en følelse av å mestre hverdagen langt bedre.

Friskere og bedre helse
Mange av dagens eldre er friskere og har generelt sett god helse. I fem norske kommuner er i dag 25 prosent av befolkningen over 67 år. I 2030 vil dette omfatte 145 kommuner.

– Vi vil da få en markant økning i antall pensjonister. Noen av dem er sårbare fordi de lider av kroniske sykdommer, som kreft, psykiske lidelser og ensomhet. Behovet for kommunale spesialisthelsetjenester vil derfor øke. Skal de eldre bli i stand til å bo lengre hjemme, må vi ta i bruk smarthusløsninger som forenkler hverdagsaktivitetene, sier Schreurs.

– Gjør vi ikke noe nå vil det i løpet av de neste 15 årene belaste samfunnet for flere titalls milliarder kroner.

Kun et fåtall kommuner er forberedt på utviklingen
– De fleste kommuner er ikke forberedt på denne utviklingen. Norge har over 400 kommuner, og langt fra alle har kapasitet eller midler til å gå til anskaffelse av ny velferdsteknologi. Klarer vi ikke å samle kommune Norge på en helhetlig måte, vil kun et fåtall ha muligheten til å realisere sine teknologiprosjekter, sier Schreurs. Han mener en slik utvikling i verste fall kan medføre at dagens helsesystem kollapser.

Velferdshus
Stadig flere eldre ønsker å bo lengre hjemme. Eksempler på velferdshus tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonshemming, viser at de fungerer godt. På spørsmål om hvor viktig det er å vise frem funksjonelle løsninger overfor statlige/kommunale etater og andre brukergrupper, svarer Schreurs:

– Det er meget viktig fordi mange eldre vil i fremtiden komme til å belaste vårt velferdssystem. På en enkel måte kan vi fange dem opp med enkle smarthusløsninger som passer for alle brukergrupper.

Godt lys forhindrer ulykker
– Hvor viktig er det å planlegge fremtiden for eldre med riktig belysning?

– Eldre er avhengig av tilstrekkelig lys for å kunne lese, strikke, bake og utføre enkle funksjoner i hverdagen. Med sensorer, som tenner og slukker lyset, kan f.eks. beboerne kommeseg på do midt på natta, forhindre alvorlige fallulykker i heimen og øke livskvaliteten til beboerne, påpeker Schreurs.

Belysning en viktig del av velferdsteknologien
– Vi ønsker å vise at også belysning er en viktig del av velferdsteknologien, sier markedsansvarlig Ståle Brandt i Unilamp Norden.

– Velferdsteknologi dreier seg om helhetlige løsninger, som ikke bare har smarte løsninger for styring, men som også omfatter alle produkter som skal styres og automatiseres. LED teknologien gir brukerne meget lang levetid og mange muligheter for regulering og styring. Det er viktig å sørge for nok lys med lite blending. Ønsker man å gjøre det lille ekstra med et effektivt lys som blir varmere når det dimmes, er WarmDim et godt alternativ, påpeker han.

Tenk langsiktig
Velferdsteknologi handler om å tenke langsiktig og planlegge livsløpsstandarden i nye boliger. Dagens teknologi for en barnefamilie kan bli fremtidens løsning for eldre. Teknologien må hjelpe den enkelte til større selvstendighet og bør omfatte alt fra belysning, styringssystemer, fallsensorer, komfyrvakt, alarmfunksjoner med direktetilknytning til hjemmesykepleien og overvåkning av beboerens allmenne helsetilstand. – Klarer vi å skape trygghet, øker det livskvaliteten, mener Schreurs.

Velferd i sentrum
Flere velferdsprosjekter gjennomføres nå i kommuner som Oslo, Trondheim og Bærum. Prosjektet «Velferd i sentrum» i Oslo kommune tar for seg innføring av velferdsteknologi i fire sentrumsbydeler - St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka. Prosjektet, som skjer i nært samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus, har pågått siden 2014. Det omfatter både helsesjekk på avstand, utplassering av elektroniske medisindispensere, som varsler når medisinen skal tas og mobile trygghetsalarmer med GPS-funksjonalitet, som pårørende eller helsepersonell kan følge opp. En rapport fra april i år viser 59 prosent reduksjon i tidsbruk hos brukere seks måneder etter at velferdsteknologien ble tatt i bruk. I samme tidsrom foretok hjemmesykepleien 34 prosent færre hjemmebesøk pr. bruker.

– Brukerne opplever større frihet og mestring i eget liv og helse. De går fra å være passive pasienter til å bli aktive brukere. Teknologiske løsninger har økt følelsen av trygghet, mestring og gitt bedre livskvalitet, avslutter han.

Artikkelarkiv

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | februar - mai - august - november

Nyheter

Unike smartbokser fra ABB

Unike smartbokser fra ABB

Smartboksene er tilpasset norske installasjoner med flexirør. Smarte festemuligheter uansett materiale. Fleksibel montering for nybygg eller rehabilitering, i standard og 1,5 utførelse.

Les mer »

Vanntette · støvtette · fallsikre

Vanntette · støvtette · fallsikre

Ny serie med profesjonelle instrumenter fra ELIT AS. Robust, pålitelig og nøyaktig

Les mer »

Kinetisk Trådløs Ringeklokke, 230V

Kinetisk Trådløs Ringeklokke, 230V

Trykknappen genererer selv strøm ved bruk. Aldri behov for å bytte batteri

Les mer »

Tre nye grunner til å velge DEVIregTM Smart

Da DEVI lanserte den trådløse DEVIregTM Smart termostaten, med styring via App, i 2016 ble den tatt veldig godt imot. Nå er løsningen ytterligere forbedret med nye funksjoner i Appen. Samtidig markeres muligheten til å bruke DEVIsmartTM Smart appen til å styre flere boliger

Les mer »

MDimLed Micro

MDimLed Micro

MDimLed Micro dimmer de fleste dimbare lys-/lampetyper, fra laveste til høyeste nivå.

Les mer »

Les flere nyheter »

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert!
Meld deg på vår nyhetsbrevliste idag.

Meld inn

Kontakt oss

Otra Norge AS
Nedre Eikervei 65
Postboks 1 - 3001 Drammen
Tlf: 32 86 10 50 - marketing@otranorge.no

www.otranorge.no

Nexans

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Hjem Sideoversikt Kontakt oss
Otra Norge AS Otra Norge Webshop

Topp

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS Otra Norge AS © 2007-18