Kunnskapsløftet ga kursrekord

09.05.2019

Kunnskapsløftet ga kursrekord

Antall elektrofagfolk som oppdaterte seg med nettkurs fra Elskolen økte fra 2.550 i 2017 til 3.538 i 2018. Regner man med kursene i Kunnskapsløftet 2018 blir det 8.554 og ny rekord.

Kunnskapsløftet 2018 ble en braksuksess og oppdaterte tusenvis av elektrofagfolk - nesten 10.000 fagfolk deltok på halvdagskursene, og av medlems¬bedriftene bestilte 5.016 nettkurs.

Rekordår
2018 var et viktig år da både NEK 399 og NEK 400 forelå i ny utgave. I tillegg kom det utvidelser og nyheter i NEK 405-3 innen landbruk og NEK 405-10 for kontroll av båter, samt ny norm for eltakst.
– Vi arbeider for at medlemsbedriftene skal ha riktig og nødvendig kompetanse for å levere forskriftsmessige, feilfrie og elsikre anlegg. Det skaper også kundetillit og konkurransedyktige selskaper. Kunnskapsløftet 2018 har vært en viktig del av dette arbeidet, sier Åge Lauritzen, fagsjef for nettbasert opplæring i Nelfo.
– Som elinstallatørenes arbeidsgiverorganisasjon er vi opptatt av å løfte kompetansen hos medlemsbedriftene, derfor gikk vi bredt ut med gratistilbudet som slo godt an. Takket være Kunnskapsløftet 2018 hadde vi et rekordår i antall solgte lisenser til nettkurs. Nesten 10.000 sammenlagt, så dette har vært et svært vellykket kompetansehevingstiltak, slår han fast.

Populært tilbud
Tilbudet til medlemsbedriftene i forbindelse med Kunnskapsløftet strakk seg fra 23.mars og ut året, og ga fri adgang til i alt ni kurs,et til ledere og to til montører fordelt på følgende temaer:

  • Systemrevisjon
  • 5 Sikre ekom med NEK 700
  • 5 Sikre standard for boligdokumentasjon
  • Installatørenes rolle i maskinleveranser og modulbygg
  • Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening
  • Bolignormen NEK 400:823
  • Bruk av innleie og bruk av utenlandske elektrofagarbeidere
  • Arbeider i høyden
  • Branntetting for montører

Av de mest populære gratis-kursene gjennom kunnskapsløftet var ”5 Sikre standard for boligdokumentasjon” på topp, med ”Elektriske fordelingstavler for usakkyndige” og ”5 sikre Ekom med NEK 700” på de neste plassene.
– Av kusene vi solgte mest av totalt sett i fjor var ”FSE - Lavspenning”, ”FSE for instruert personell” og ”Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningsager”, sier Lauritzen.

Gir positive bieffekter
Selv om 2018 var et spesielt år, er det klart at kunnskapsløftet og gratistilbudet også har en positiv ettervirkende effekt på etterspørselen etter videreopplæring. Mange bedrifter som før ikke hadde prøvd seg på nettkurs har fått en positiv erfaring med kursformen for å høyne kompetansen innenfor en rekke fagfelt.
– Siden vi startet med nettbaserte kurs i 2011 har vi hatt en jevn stigning i antallet solgte lisenser, påmeldinger, og interessen fortsetter å øke - stadig sterkere - år for år. Ifjor deltok 1.300 fagfolk, mot 1.015 i 2017. Det kan tyde på at Kunnskapsløftet 2018 har fanget opp ansatte hos Nelfo-bedriftene som kanskje ikke er så ofte på kurs. Den generelle pågangen viser at denne opplæringsformen øker. Stadige endringer krever kontinuerlig oppdatering, og korte og komprimerte nettkurs er en fleksibel og kostnadseffektiv måte å oppdatere seg på. Man kan studere når og hvor det måtte passer, i sitt eget tempo, slår Lauritzen fast.

Hot solcellekurs
Parallelt med at medlemsbedriftene har brukt Kunnskapsløftet og de øvrige nettkursene aktivt har det også vært full fart i Nelfoskolen, som har 22 kurs på programmet. I fjor var kurset om solcelleanlegg det som slo best an, ikke overraskende med tanke på den sterke veksten innenfor dette fagområdet.
– I 2018 gjennomførte vi 17 kurs om solcelleanlegg og vi regner med at det blir enda flere i år, sier Lauritzen. Kurset er lagt opp som et dagskurs på sju timer. Det tar opp reguleringer, lover og forskrifter og hvordan teknologien fungerer. Deltakerne lærer også om invertere. Hvilke typer som finnes, og hvordan de fungerer.
– Når det gjelder prosjektering ser vi på hensyn som må tas i forhold til geografi, værforhold, skygge og bygningstekniske forhold. Noen nettselskaper har også egne, lokale tilpasninger. Kurset ser også på ulike batterityper. I forbindelse med solenergianlegg blir det stadig mer vanlig å installere batterier for å lagre strømmen. Dette legger vi mer vekt på i kursene i år, sier Lauritzen. Andre populære kurs er Eldata, prosjektledelse og elektroinstallatørprøven.

Nytt på kurskalenderen
Nye kurs ble lansert på Nelfos opplæringskonferanse 5. og 6. februar. – Vi jobber hele tiden med å fornye kurskalenderen for at våre medlemsbedrifter skal ha den rette kompetansen og muligheten til hele tiden å fornye seg. Understreker Lauritzen og trekker frem årets nyheter: «NEK 399:2018 og NEK 400:2018 – endringer» og «Hvordan håndtere asbest i byggeprosjekter ».
– I år tilbyr vi også et nytt kurs om nød- og reservestrøm som går dypere inn i N-lederproblematikk, nettsystemer og samordning av flere spenningskilder, sier han.

Artikkelarkiv

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | februar - mai

Nyheter

Svart sprutsikker stikkontakt

Svart sprutsikker stikkontakt

Svart sprutsikker jordet stikkontakt IP44 med barnevern og klapplokk.

Les mer »

ELKO 314 dimmer

ELKO 314 dimmer

314 LED dimmer er konstruert for LED og lave laster men kan også benyttes til glødelamper, halogen og elektroniske trafoer.

Les mer »

QADDY® – din nye kabelvogn!

QADDY® – din nye kabelvogn!

Vi kaller kabelvognen for QADDY®, og har utviklet den for å forbedre arbeidsforholdene for deg.

Les mer »

Steinel RS Pro LED 5100 Connect

Steinel RS Pro LED 5100  Connect

Ny sensorarmatur fra STEINEL med Bluetooth mesh-teknikk

Les mer »

Les flere nyheter »

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert!
Meld deg på vår nyhetsbrevliste idag.

Meld inn

Kontakt oss

Otra Norge AS
Nedre Eikervei 65
Postboks 1 - 3001 Drammen
Tlf: 32 86 10 50 - marketing@otranorge.no

www.otranorge.no

Nexans

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Hjem Sideoversikt Kontakt oss
Otra Norge AS Otra Norge Webshop

Topp

Otra Norge AS © 2007-19