7 tips for å redusere smitte i bygninger

av Kristin Bredesen

NELFO har laget 7 tips til elektrobransjen for å være best mulig rustet mot å bli smittet av
koronaviruset. – Enkle og berøringsfrie tiltak kan begrense koronaspredningen på
arbeidsplasser, mener adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

Tipsene som Nelfo nylig lanserte går på kontaktfrie adgangssystemer, automatiske dører og berøringsfrie brytere. – Tilbakemeldingene fra våre medlemsbedrifter er meget positive til tiltakene. Klarer vi å redusere antall punkter vi tar på i et bygg, reduserer vi samtidig smittefaren, sier Guttormsen. – Dette er tiltak som gjelder alle håndverksfag.

Smittefrie løsninger

– Vi har teknologien som skal til for å redusere smittespredningen av korona i boliger, institusjoner og skoler som også kan gi beskyttelse mot forkjølelses- og influensavirus. Å investere i smittefrie løsninger kan redde liv og redusere sykefravær i bedrifter, sykehus og omsorgsinstitusjoner, sier Guttormsen som lister opp de 7 tiltakene:

Kontaktfrie adgangssystemer

Unngå dørhåndtak. Døren åpnes automatisk ved å holde adgangskort eller adgangsbrikker inntil leser. Nye systemer kan også gi personlig tilgang via en App på brukerens mobiltelefon.

Berøringsfri lysstyring

Automatisk styring av belysning avhengig av tilstedeværelse og tid på døgnet. Kan forhåndsinnstilles med flere lyssenarier avhengig av behov og tilpasset brukerens ønske.

Automatiske dører og garasjedører

Fjern manuelle håndtak og brytere. Døren åpnes automatisk når en person går mot døren.

Berøringsfrie kraner

Vannkran uten berøringspunkt, skrur seg på og av ved bevegelse.

Selvspylende toaletter

Toalett som spyler ned automatisk ved bevegelse.

Stemmestyring av belysning og varme

Smarthusløsninger som skrur av og på lys, varme, solskjerming eller annet ved kun bruk av stemmen.

Sensorer som sikrer sosial distansering

Smarthusløsninger med sensorer som teller antall personer i rom og soner, og gir varsel om det er for mange til stede. Videre kan sensorer kontrollere at avstand holdes, for eksempel i kontorlandskap eller på lesesaler.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar