Ålesund-lab skaper fremtidens smarte byer

av Kristin Bredesen

Ålesund skal bli en av verdens smarteste byer ved hjelp av simulatorteknologi som hittil har vært brukt i offshorebransjen.

Ålesund sammen med Sula og Giske, er den første byregionen i Norge som er tatt opp i FN-nettverket U4SSC – United for Smart and Sustainable Cities. Nettverket består nå av 1000 byer verden over. Simuleringsmiljøet på Campus Ålesund får en nøkkelrolle i smartby og regionutviklingsprogrammet. Framtidslaben i Ålesund er den andre i verden som FN er en del av. Den første er i Wien. 30 partnere fra næringsliv og det offentlige har nå tatt en posisjon i «Fremtidslaben » inne i bygget Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK).

Smartby-lab

Offshore Simulator Centre (OSC) har brukt 10 år på utvikling av avanserte simuleringsløsninger for offshore-industrien. I simulatorene kan man vise store mengder kompliserte data på en måte som er både intuitivt og lettere forståelig. Nå skal denne teknologien benyttes i et smart by-konsept. Her skal man simulere og visualisere alt fra trafikkavvikling, vannforsyning til strømforbruk og kloakk på helt nye måter. Det er det tunge fagmiljøet rundt NTNU, SINTEF, Offshore Simulator Centre og Rolls Royce ved Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) på Nørve i Ålesund, som er helt i tet på bruk av simulatorer. Hemmeligheten består i å samle inn alle mulige slags data og synliggjøre disse i en simulator.

Fremtidens laboratorium

Laben ligger i hjertet av kompetanseklynga på Sunnmøre, på NTNU Campus Ålesund. Framtidslaben fungerer som et partnerskap av aktører fra offentlig sektor, akademia og næringsliv som sammen ønsker å få fart på bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmåling, peker lab og partnere ut satsingsområder og prosjekt som kan bidra til dette. Gjennom medlemskapet i U4SSC ip er framtidslaben i Ålesund en del av et globalt nettverk, der byer drar veksler på hverandres kunnskap og styrker for å finne bærekraftige og smarte løsninger.

OFFISIELT UTPEKT: Joel Mills fra Offhore Simulator Center, Bente Glomset Vikhagen ass. kommunedirektør, ordfører Eva Vinje Aurdal, Kari Aina Eik generalsekretær for U4SSC og kommunedirektør Astrid J. Eidsvik mottar beviset på at Ålesund er en del av 4SSCip. Foto: Ålesund kommune

Ålesundregionen først

Ved hjelp av måleverktøyet, har et team av internasjonale og lokale eksperter samlet inn data – KPI-er, for å utvikle smartbyprofilen – en analyse av regionens ståsted knyttet til bruk av smart teknologi og bærekraft. Opplysninger fra 92 samfunnsområder (KPIer) blir plottet inn i datasystemene med mål om å skape helhetlige, bærekraftige og smarte løsninger. Simuleringsverktøyene I fermtidslaben benyttes for visualisere disse indikatorene. I løpet av de siste tre årene har 100 byer rundt om i verden blitt evaluert etter dette verktøyet. Resultatene fra en KPI-undersøkelse for Ålesunds del vil danne grunnlaget for retningsvalgene videre. Områdene som kartlegges er alt fra vann, energi, transport, bygg, sikkerhet, helse, innovasjon og utdanning. Foreløpige tall viser at seks prosent av Ålesunds befolkning benytter kollektivtrafikk. Det vil si at 94 prosent av befolkningen bruker egen bil. Et annet funn er at 40 prosent av drikkevannet forsvinner på veien fra vannkilde til forbruker

Digitale tvillinger

Hele NMK-bygget på Campus Ålesund er unikt i verden siden det er fylt med simulatorer der man gjennom tredimensjonal grafikk lager realistiske kopier av virkeligheten, såkalt digitale tvillinger, som benyttes til å skape modeller og øve på virkeligheten. Verktøyet er nå blitt FNs offisielle verktøy for simulering av byutvikling for alle byer i verden

Sprer seg til resten av landet

Av de 30 partnerne som er med i fremtidslaben, er det offentlige blant annet representert med nye Ålesund kommune, en sammenslåing av fem kommuner i regionen. Møre og Romsdal fylkeskommune er også med i prosjektet. Andre sentrale utviklingsaktører som er med er Innovasjon Norge, Statens vegvesen Region Midt og Kystverket, NTNU, Sintef Ålesund og Høyskolen i Volda. Blant bedriftene er Ekornes, Tafjord Kraft, Sparebanken Møre, Digernes næringspark og Norconsult. Nå har prosjektet som startet i Ålesund spredd seg til prosjekter over hele landet, byer og tettsteder. Kommunene Asker, Bærum, Trondheim, Bodø, Rana, Stavanger, Haugesund, Narvik, Karmøy, Molde og Kristiansund er nå i ferd med å gjennomføre sine KPI-analyser.

Kilde: Ålesund kommune

UTVIKLER SMART ÅLESUND. I simulatoren ser man hvordan byen bygges opp med smarte løsninger i en digital tvilling

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar