Ambisiøse byggeprosjekter i Tromsø

av Kristin Bredesen

Siden oppstarten i 2007 har Eltro Installasjon AS i Tromsø vokst til 30 ansatte som betjener både privatmarkedet og næringskunder i Troms fylke. Byggeaktiviteten i regionen er god, og bedriften tar del i en rekke betydelige prosjekter, med Sonepar som preferert grossist.

I tillegg til å være en totalleverandør innenfor elektro etablerte bedriften i fjor et eget selskap for rør og ventilasjon, Eltro VVS, for å kunne tilby totaltekniske leveranser for private og næringskunder.

– På elektrosiden har vi rammeavtaler med et knippe store kunder, herunder Coop Nord, Rema 1000 og Norgesgruppen. I tillegg til å arbeide inn mot prosjektmarkedet har vi en mindre serviceavdeling, forteller prosjektleder Alexander Kristiansen.

Godt Sonepar-samarbeid
Til store og små jobber benytter de seg av Sonepar Tromsø som grossist.

– Vi har brukt Sonepar fast i seks-syv år nå fordi de tilbyr en god lagerløsning lokalt, i tillegg til transport av varer og oppfølging av prosjekter, som fungerer veldig bra for oss. Fleksibiliteten og justeringene de foretar, for å tilpasse seg våre behov, er sentrale faktorer som tilrettelegger for et godt samarbeid, sier Kristiansen. Aktivitetene både innenfor privat- og næringsmarkedet i Tromsøregionen holder seg sterk.

– Selv om vi har hatt en noe roligere periode, er arbeidsdagene fulle og ordrereserven solid. Vi har mange oppdrag for faste kunder, men har valgt å ikke medvirke på de største prosjektene. Det er et strategisk valg at vi skal ha tilstrekkelig med ressurser til å serve de faste kundene våre på kort varsel. Prosjekter, som binder opp for mange montører, kan ødelegge den gode dynamikken vi har med kundebasen vår i dag, sier han og legger til:

– Nettopp derfor fungerer samarbeidet med Sonepar så bra: De har et godt lokalt lager og flinke folk som betjener montørene
våre som arbeider mot servicemarkedet med det de trenger til det daglige arbeidet. Samtidig har de kapasitet til å levere større volumer på prosjekter. Dette gir oss den fleksibiliteten vi trenger. Ofte er det slik med grossistene at de enten er gode på det ene eller det andre, Sonepar klarer både å håndtere den viktige servicen på daglig basis og håndtere leveranser til prosjektene våre, sier han.

El-installasjoner til byens nye boligfelt
De siste årene har Tromsø hatt en kraftig økning i boligbygging, men markedet er fortsatt ikke mettet.

– Vi tar vår del i boligprosjekter, også her er aktiviteten god. På de fleste av oppdragene står Sonepar for totalleveranse av elektromateriell, sier Kristiansen og trekker frem noen av de største prosjektene bedriften er tilknyttet: – Skjelnan er en helt ny bydel i Tromsø, med meget ambisiøse utviklingsplaner. Her har vi vært med siden starten av 2020, med ansvar for alt av elektroarbeid på det første byggetrinnet på 21 eneboliger, forteller Kristiansen. Når prosjektet er ferdig vil det bestå av hele 700 enheter; eneboliger, rekkehus og leiligheter.

– Vi håper å være tilknyttet dette prosjektet i årene fremover også gjennom samarbeidet med NT Entreprenør, sier han. Solneset er annen ny bydel under utvikling på Tromsøya. Her har NT entreprenør hatt og har ansvar for oppføring av totalt 250 boenheter gjennom flere byggetrinn, med Eltro Installasjon som ansvarlig for de elektriske installasjonene, også her er Sonepar leverandør av elektromateriell.

Arbeider på forskningsstasjon på Kvaløya
Eltro Installasjon har fått i oppdrag å stå for elektroinstallasjonene i forbindelse med prosessanlegg til en ny forskningsstasjon på Kvaløysletta utenfor Tromsø for Akvaplan-Niva, et datterselskap av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Den nye forskningsstasjonen blir spesialtilpasset pilotering og førindustrialisering av nye marine arter i oppdrett. I tillegg vil anlegget gi nye forskningsmuligheter innen miljø og økosystemforståelse. Stasjonen, som skal stå ferdig i 2023, erstatter Akvaplan-Niva sin eksisterende forskningsstasjon, og skal plasseres på en nyetablert tomt nord for den nåværende forskningsstasjonen. Akvaplan-Niva har signert avtaler med en rekke lokale leverandører i forbindelse med den nye forskningsstasjonen: Unik Filtersystem AS har signert avtale om levering av prosessutstyr som omfatter prosjektering, levering, montering, innjustering og prøvedrift av de delleveranser som inngår i entreprisen. Alde Akva AS skal levere prosjektering og modellering av utstyr i BIM, PTG Kuldeteknisk AS står for levering av varmepumper, styring og automasjon, Preplast AS har ansvar for rør og montering mens Eltro Installasjon står for alt av elektroarbeid.

– Vi tar del i prosjekteringen, og nå er byggingen igangsatt. Her jobber vi sammen med PTG, som er en god kunde, og skal snart igang med å trekke alt av kabler. Til høsten starter vi med de elektriske installasjonene, med Sonepar som leverandør. Dette blir et innovativt og spennende prosjekt vi gleder oss til å starte opp med, avslutter Kristiansen.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar