ASKO regionlager i Sande: PowerTechs største elektroprosjekt så langt

av Kristin Bredesen

PowerTech Elektro har ansvaret med å levere elektro mens automasjon leveres av PowerTech Engineering på ASKOs nye regionlager i Sande. – Det innbefatter hovedtavler, underfordelinger, infrastruktur for data, lys og stikk til reservekraftaggregat, sier prosjektleder Kenneth Andersen i selskapet.

Til jul skal mesteparten av det elektrotekniske arbeidet være ferdig. – I begynnelsen av mai var ca. 40 prosent av installasjonene ferdige. Vi får et tøft løp utover høsten med å ferdigstille og teste anlegget, sier Andersen. – Samarbeidet med ASKO har fungert meget bra.

Regionlageret er blant de mest avanserte tekniske installasjoner i Norge og blir sertifisert etter den høyeste standarden BREEAM Outstanding. – Det stiller høye krav til våre utstyrsleveranser og omfatter måling av energiforbruk, sier prosjektleder Kenneth Andersen i PowerTech Elektro.

Avanserte tekniske installasjoner

Regionlageret er blant de mest avanserte tekniske installasjoner i Norge og blir sertifisert etter den høyeste standarden BREEAM NOR Outstanding. – Det stiller høye krav til våre utstyrsleveranser og omfatter måling av energiforbruk. Norconsult har hatt prosjekteringsansvaret for anlegget. Det er benyttet godkjente produkter uten miljøskadelige stoffer. På arbeidsplassen er det høye miljøkrav med sortering av avfall og levering av utstyr, sier Andersen. – Det som skiller dette anlegget fra standard installasjoner, er at elektroutstyr festes i store takhøyder fra 8 til 30 meter.

PowerTechs største prosjekt

Lageret og administrasjonsdelen har en grunnflate på ca. 28 000 kvm og et gulvareal på 54 000 kvm. – For PowerTech Elektro er dette vårt største prosjekt. 35 montører er i dag involvert i installasjonsarbeidet, men bemanningen vil ta seg opp utover høsten før overlevering av vår del av arbeidet, sier Andersen. – Vi har ansvaret for alle sterk- og svakstrømleveransene. Sterkstrøm omfatter seks trafoer og seks hovedtavler, som forsyner tilstrekkelig med strøm til bygget. Det skal monteres 80 el-tavler fordelt på seks trafostasjoner. I fryselageret er det varmekabler rundt stålkonstruksjoner for å unngå frost i bakken, samt varmekabler/rørinstallasjoner i fryselagre. – Det skal leveres over 300 varmekabler med forskjellig effekt og lengde, sier Andersen. – I enkelte stålkonstruksjoner monterer vi varmekabler gjennom sandwich vegger. Her er det innfesting ved trapper med stålkniver gjennom vegg for å unngå kondens. Formålet med varmekablene er å hindre kondens når det er kaldt i kjølelageret og varmt ute.

LED-industribelysning

I regionlageret skal det installeres 18 kilometer med kabel- og armaturskinner. Det skal legges en halv million meter med kabel og monteres ca. 4000 LED-armaturer. LEDindustribelysningen er festet i stålskinner i lagertaket og levert av SSI Schäfer Norge.

I lagerhallene er LED-armaturene på 2×50 watt i tillegg til lyskastere på 250 watt. Belysningen er DALI- og bevegelsesstyrt. I dette prosjektet har vi også ansvaret for brannvarsling, nødlys og talevarsling, sier Andersen.

Redundant fiberinfrastruktur

I hele bygget er det strukket redundant fiberinfrastruktur med en lengde på over 8 kilometer. I tillegg er det et Cat6A skjermet spredenett.

Tett samarbeid

Samarbeidet med Otra har så langt fungert meget bra i prosjektet. – De har gode arbeids- og leveringsrutiner. Er det behov for større leveranser av f.eks. kabelbruer, får de beskjed god tid i forkant slik at det blir levert til rett tid. Dialogen med Otras inneselger er viktig for å løse utfordringer vi står overfor. På byggeplass har vi container fra Otra med nattleveranse av elektromateriell og spesialleveranser på dagtid.


ASKO bygger selskapets meste avanserte helautomatiserte lager

ASKO bygger nå selskapets mest avanserte og helautomatisert regionlager i Sande som sertifiseres etter den høyeste miljøsertifiseringsstandarden BREEAM NOR Outstanding. – I slutten av mai var ca. 70-80 prosent av utvendig bygningskropp ferdig, mens halvparten av det avanserte automatiseringsanlegget var montert, sier styreformann Torbjørn Johannson i ASKO.

Torbjørn Johannson, styreformann i ASKO

Foreløpig ligger vi noen poeng over miljøsertifiseringsstandarden BREEAM NOR Outstanding. Her skal vi bl.a. montere miljøvennlig teknologi som omfatter 13 0 000 kvm med solceller, kontorbygget med sedumtak, lavkarbon betong og varmegjenvinningsløsninger. – Regionlageret er godt skjult i steinrøysa og utbyggingen har gått i ekspressfart fra det første spadetaket ble tatt i starten av 2017 til prøveproduksjon i slutten av 2020, sier Johannson. Han kan fortelle at full produksjonsoppstart skjer høsten 2021. – Dette blir et av de mest avanserte automatiseringsanlegg i Norge med gjennomprøvd teknologi.

Tonnevis med stål

400-500 lastebiler har gått i skytteltrafikk for å levere tonnevis med stål til reisverk og ytre bekledning til lageret. Asfalteringsarbeidet har startet så smått utvendig. – Over 200 årsverk er involvert i å ferdigstille anlegget, sier Johannson.
– Når Norge ble nedstengt på grunn av koronautbruddet, fryktet vi for hva som ville skje med våre mange utenlandske håndverkere. Heldigvis har det gått rimelig greit. Vi har hatt noen forsinkelse, men det er ikke kritisk for å sluttføre prosjektet innen fastsatt tid.

Jordvernpris

Nylig fikk ASKO en jordvernpris av Vestfold Jordvern. – Årsaken til at vi fikk prisen var at vi ikke valgte å bygge lageret på oppdyrket mark og verne om norsk matvareproduksjon. Vestfold Jordvern mente at vårt tomtevalg var forbilledlig i forhold til vern av matjord og fremtidig plassering av næringsareal. På forhånd var vi på leit etter tomter fra Lier i nord til Tønsberg i sør. Flere var delvis dyrket mark eller skogområder. Da vi kom over tomta i Sande skulle det opprinnelig bygges et fengsel der.

Store forventninger

ASKO har store forventninger til regionlageret som skal forsyne befolkningen i Vestfold, sørlige deler av Oslo, Larvik og Østfold med dagligvarer. – Prognoser viser en befolkningsvekst på 10-15 prosent i Østlandsområdet. Vi må både ha kapasitet og effektive leveringsrutiner som vårt regionlager i Sande kan tilby, avslutter Johannson til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar