Bygger idretts- og velferdsbygg på Ørland kampflybase

av Kristin Bredesen

Fosenkraft Elektro AS står for alt av elektrisk arbeid i forbindelse med oppføringen av idretts- og velferdsbygg på totalt 8.000 kvadratmeter på Ørland kampflybase.

Gode fasiliteter for velferd og idrett er viktige for å rekruttere og beholde personell ved Ørland flystasjon. Kjøpet av Hårberg skole, som nå er innlemma i flystasjonens eiendom, gjør det mulig å samle velferds- og idrettsvirksomheten. Nå blir skolen tilpasset til ny bruk for velferdsaktiviteter, nye kontorer, livssyn/religiøs utøvelse, noe undervisning samt ny velferdskantine. I tillegg bygges det et nytt idrettsbygg i tilknytning til den gamle skolen. Idrettsbygget skal inneholde areal for hallidrett, styrketrening og utholdenhetstrening.
Det skal også være våtrom, garderober, resepsjon og lager for utstyr. Arbeidene på idretts- og velferdsbygget startet i 2020 og skal etter planen ferdigstilles i 2021. Alt tegner til at dette blir et idrettsbygg man ikke
har sett maken til. Anlegget skal brukes av ansatte og vernepliktige, som til sammen vil utgjøre opp mot 2.000, når flystasjonen er i full drift etter oppbyggingsfasen

Betydelig prosjekt

Fosenkraft Elektro har ansvar for alt av elektrisk arbeid på det 8.000 kvadratmeter store idretts- og velferdsbygget. – Vi arbeider med begge byggene som ett prosjekt fordelt på 4.000 kvm rehabilitering
av skolen og 4.000 kvm nybygg. Nå er vi i full gang med installasjonen og har alt fra 2-12 mann på plass gjennom prosjektets gang, sier Asbjørn Hov, kalkulatør i Fosenkraft Elektro.
Prosjektet inkluderer alt av elektrisk arbeid og installasjon, fra brannvern, adgangskontroll, armaturer, tavler, tilkoplinger, utstyr for ventilasjon og varmestyring osv. – Det er alltid spesielt å arbeide med
Forsvarsbygg, med tanke på at det stilles spesielle krav til adgang- og sikkerhetskontroll, sier Hov.

Otra-leveranser

Fosenkraft Elektro har hatt avtale med 3-4 grossister på prosjektet, deriblant Otra. – Otra har stått for all leveranse av både svak- og sterkstrømsmateriale, herunder lys fra Glamox, føringsveier, kabler, kabelbruer,
kanaler og rør. Leveransen har gått på skinner, det er en av grunnene til at vi bruker Otra: De leverer på plass og til rett tid. Bestiller du ettermiddagen i forveien har du varene levert neste morgen kl. 07.00 på anlegget, i tillegg har Otra et godt vareutvalg og er konkurransedyktige på pris, fastslår Hov.

Ringvirkninger for lokalsamfunnet

Etter beslutningen om at Ørland ble ny nasjonal kampflybase i 2012 har Forsvarsbygg investert tungt med utbygging og tilrettelegging på Ørland. I tillegg har det vært stor satsing på infrastruktur, næringsbygg og private boliger tilknyttet basen, på den måten har kampflybasen store ringvirkninger for lokale næringsaktiviteter og for lokale aktører som Fosenkraft Elektro.
– På generell basis er det god aktivitet i markedet i Trøndelag. I vårt nedslagsfelt merker vi selvsagt også den økte aktiviteten som følge av utbygginger i forbindelse med Ørland flystasjon, sier Hov. Det er fortsatt
betydelige prosjekter som kommer i kjølvannet av kampflybasen, blant annet skal Forsvarsbygg bygge 68 leiligheter tilhørende basen.
– For vår egen del har vi forsøkt å ikke gape over for mye. Forvarsbygg er en krevende byggherre som vet hva de vil ha, men vi har vært støttende i flere prosjekter selv om Fosenkraft Elektro ikke alltid har deltatt direkte, sier Hov.

PROSJEKTANSVARLIGE: Fosenkraft Elektro AS har ansvar for alt elektroarbeider på det nye idretts- og velferdsbygget, fra venstre bas Roger Myhre, daglig leder Bengt Selfors og kalkulatør Asbjørn Hov.

Lange tradisjoner

Fosenkraft Elektro AS er i sin helhet eid av Fosenkraft AS. Selskapet er et utspring av gamle Fosen kommunale kraftlag, som ble dannet på Fosen i 1939. Da startet de med serviceinstallasjon for strømleverandøren.
I 1999 ble aksjeselskapet Fosenkraft Installasjon dannet, som senere byttet navn til Fosenkraft Elektro i 2019.
– I hele vår eksistens har vi hatt en finger med i spillet i lokalt næringsliv. I dag er vi 45 ansatte og er med bred kompetanse innen elektrikerfaget ledende innen elektro og automasjon på Fosen. Med én totalleverandør av elektrotjenester, slipper kundene å forholde seg til mange parter på en gang. Kundefokuset ligger alltid i bunn, noe som gjenspeiles i vårt motto: Vår fagkunnskap, din trygghet. Vi har tradisjon for å utvikle lærlinger. I dag har vi fire lærlinger, men for et år siden hadde vi ti. Vi vektlegger alltid at lærlingene skal få være med på store prosjekter og dra lærdom og erfaringer fra disse, avslutter Hov.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar