Digitalisering og smarte bygg

av Kristin Bredesen

Energismarte Bygg Konferansen i 2019 ble en suksess med over 190 deltakere. – Gode foredragsholdere fra eiendomsbransjen til bransjeutøvere, beskrev digitalisering og smarte bygg på en særdeles god måte, sa avtroppende styreleder i IEE og daglig leder Thor Bergli i Smart Elektro AS. 

Bergli mener årets konferanse traff godt med både faglig innhold og utstillere, som viste frem sine smarte løsninger. – Lillestrøm er en velegnet arena på Østlandet for slike arrangementer. Deltakelsen fra distrikts-Norge var stor mens Oslo installatører glimret med sitt fravær. Det kan skyldes at de har for mye å gjøre, men hovedtemaet digitalisering, er noe som vil påvirke alle i bransjen. I Smart Elektro tar vi dette på alvor og hadde med tre medarbeidere under hele konferansen. Det er viktig å forberede seg på utviklingen som kommer i ekspressfart, ellers kan vi bli stående igjen på perrongen når toget har kjørt.  

Prioriterer selskapet 

De siste to årene har Bergli vært styreleder i IEE. Nå har han sagt fra seg styrevervet og overlatt ansvaret til Thomas Liland-Vik i KE Automasjon. – Han er en god arvtager til dette viktige styrevervet. Jeg har ansvaret for et selskap i sterk vekst med en årlig omsetning på 100 millioner kroner og 70 ansatte. Det krever at jeg prioriterer utviklingen i eget selskap.   

IEE skal løfte bransjekompetansen  

Thor Bergli portrett
Årets konferanse traff godt med både faglig innhold og utstillere, som viste frem sine smarte løsninger, sa avtroppende styreleder i IEE og daglig leder Thor Bergli i Smart Elektro AS.

For eiendomsbesittere vil digitalisering føre til effektivisering, bedre areal- og energiutnyttelse. – I dag setter leietakere premissene og de har bl.a. klare forventninger til hvilke bygg de ønsker å leie. De har klare krav til valg av styringssystemer og at bygget følger strenge energikrav.

Store utenlandske selskaper, som Amazon, Apple og Google er på full fart inn på våre markedsområder med alt fra tale- og stemmestyringssystemer. Er vi ikke forberedt på denne utviklingen, kan vi bli hengende etter, sier Bergli. – I vårt selskap har digitalisering førsteprioritet.

Et viktig satsingsområde er elbillading mot private og offentlige aktører. Som bransje blir vi ikke arbeidsledige, men er du ikke forberedt på fremtiden, kan selskapet ditt bli marginalisert. I IEE er intensjonen å løfte kompetansen på ny teknologi i våre medlemsbedrifter og på konferansen fikk deltakerne en rekke innspill om digitalisering og smarte bygg. Markedet eksploderer og de som vil være i førersetet, må komme mer på banen, sier han til slutt.     

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar