Elektriske installasjoner i skip

av Kristin Bredesen

NEK 410B er nå klar i en revidert utgave for første gang siden 2010. Det har skjedd en rekke endringer i kravene til de ulike anleggene og det er gjort språklige forbedringer som gjør standarden mer lettlest.

Standardsamlingene i serien NEK 410 – elektriske installasjoner i skip utgjør henvisningsgrunnlaget i forskrift for maritime elektriske anlegg (FME). Ved å bruke NEK 410A og NEK 410B kan man dokumentere kravene i forskriften.
NEK 410B ble sist gitt ut i 2010, men da som NEK 410-2. Den nye utgaven er et supplement til NEK 410A, som ble revidert og utgitt i 2020. Der NEK 410A beskriver mer generelle krav tar NEK 410B for seg mer spesifikke anlegg. De ulike anleggene som behandles i NEK 410B er:

  • Elektriske framdriftsmaskiner
  • Tankskip
  • Skip for frakt av farlig gods
  • Små fartøy (under 50 metere og 500 tonn)
  • Valg og installasjon av elektriske kabler

– Det har skjedd mye innenfor maritim bransje siden NEK 410-2 ble lansert for 11 år siden. Spesielt for fartøyer med elektrisk framdrift er det stor utvikling. NEK 410B-501 for elektrisk fremdrift ble mindre brukt før, men bør få mer oppmerksomhet nå. sammen med kravene for små fartøy er det her de største endringene i NEK 410 B er gjort. Dette er jo også skipstyper som er aktuelle for norske redere og verft, forteller Arild Røed, maritim fagsjef i NEK.

– Det har skjedd en rekke endringer i kravene til NEK 410B i de ulike anleggene og det er gjort språklige forbedringer som gjør standarden mer lettlest, sier Arild Røed, maritim fagsjef i NEK.

NEK 410B er basert på internasjonale standarder
NEK 410 samlingene er basert på utvalgte standarder fra IEC 60092 – Electric installations in ships. Det er tradisjon i NEK til å utarbeide samlinger som består av flere standarder fra de internasjonale standardiseringsorganene IEC og Cenelec. Ved å gruppere ulike standarder har man muligheten til å dekke en prosess med en publikasjon.
– Det er først og fremst faglige hensyn som bestemmer innholdet i de ulike samlingene. Komiteen, NK 18, som har hatt ansvaret for NEK 410 består av eksperter fra et bredt felt innenfor de norske maritime miljøene. Forankringen i NK 18 borger for at dette er godt tilpasset norske behov. Selv om sammensetningen av samlingene først og fremst er faglig motivert, representerer det også en betydelig besparelse for brukerne. Samlingene er sterkt rabattert sammenlignet med å kjøpe en og en standard. Dette er helt i tråd med NEKs formål om å gjøre standarder mer tilgjengelig, fortsetter Røed.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar