Les om Elsikkerhets konferansen 2019

av Kristin Bredesen

Den nasjonale elsikkerhetskonferansen i år tok for seg utfordringene elektrobransjen står overfor i dag og i fremtiden fremover. – Alt fra solceller, batterilagring og smarthuskonsepter vil endre måten DSB, NEK, NVE og Nkom må håndtere disse problemstillingene, sier administrerende direktør Ove Guttormsen i NELFO.

Over 250 deltakere deltok på konferansen på Kiel-ferga. – Her så myndighetene på veksten og endringene i elektrobransjen med sammensmeltningen mellom el og tele. Deres oppgave er å påse at forbrukerne får de beste produktene/løsningene som er å oppdrive i markedet, sier Guttormsen.  – Et likeså viktig tema på konferansen var teknikk og marked med lokal produksjon og energilagring i forbindelse med nettkvalitet og tariffer, solcelleanlegg og lokal lagring, ny teknologi og muligheter. Vi må ha felles standarder og normer å arbeide etter for å unngå kaos i nettet.

Fremtidens IoT samfunn får en hastighet som vi aldri har opplevd tidligere. Det krever at bransjen er godt forberedt på utviklingen slik at den kan dra nytte av de store vekstmulighetene, understrekte han.

– Fremtidens IoT samfunn vil påvirke bransjen med en hastighet som aldri har opplevd tidligere, sier adm. direktør Ove Guttormsen i NELFO.

Sammensmeltning

– Vi opererer i marked med store bransjeglidninger spesielt på sol- og batterilagring. Nye problemstillinger oppstår og som myndigheter må ta tak i. De toneangivende myndighetene presenterte sine synspunkter på veksten og endringene i installasjonsbransjen der det vil bli en tettere sammensmeltning mellom sterk og svakstrøm, sier Guttormsen.

Standarder og normer

Siste konferansedag tok for seg standarder og normer og at bransjen er i stand til å levere gode og kostnadseffektive løsninger for å overleve økt konkurransepress. – Vi er bl.a. avhengig av ensartede standarder for å unngå kaos i nettet. Fremtidens IoT samfunn vil påvirke bransjen med en hastighet som aldri har opplevd tidligere. Fremtidens teknologi og måten vi bruker den på vil påvirke oss på godt og vondt. De fleste av våre medlemsbedrifter har tatt plass på IoT-lokomotivet som nå har begynt å forlate perrongen. Bransjen er opptatt av ny teknologi, noe som også deltakelsen på konferansen bekreftet, sier Guttormsen.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar