Endringer i NEK 400

av Kristin Bredesen

NEK 400 er basert på 40 internasjonale og norske standarder. Hvert fjerde år blir standardsamlingen gitt ut i revidert utgave for å fange opp endringer. I 2022 vil det komme flere endringer blant annet innenfor ladeklare bygg. Dette er endringer som krever en åpen høring. Høringsforslaget på endringene i NEK 400:2022 er nå offentliggjort for kommentering.

NEK 400 er basert på internasjonale standarder utviklet i IEC og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC. totalt består NEK 400 av 40 delstandarder som blir oversatt og tilpasset norske forhold der det er nødvendig. Standardene blir jevnlig revidert med en vedlikeholdssyklus på 5-15 år. Det blir derfor ikke endringer på alle delstandardene fra utgave til utgave av NEK 400. Standardiseringskomiteen NK 64 – Lavspenningsanlegg – er ansvarlig for NEK 400.

– Innenfor ny teknologi skjer det stadig endringer i internasjonale standarder som må gjenspeiles i NEK 400, sier fagsjef lavspenning i NEK Tommy Lundekvam.

Teknisk utvikling krever endring
Innenfor noen felt er teknologi og metoder i en moden fase og man kan ikke forvente store endringer. Imidlertid finnes det teknologier hvor det er en rask utvikling. IEC har derfor besluttet å ha en hyppigere endringssyklus enn normalt innfor disse. Eksempler på slike områder er ladning av elbil og strømforsyning med solcellepanel. Man kan derfor forvente endrede krav innenfor dette feltet i 2022 utgaven. Dersom det ikke foreligger endringer internasjonalt på en delstandard, blir ikke denne revidert. Alle standarder går derfor ikke gjennom en teknisk revisjon.
– Innenfor ny teknologi skjer det stadig endringer i internasjonale standarder som må gjenspeiles i NEK 400. Allikevel kan det forekomme endringer utenom endringssyklusene for å gjenspeile den tekniske utviklingen i alle delstandardene. Samtidig arbeider vi også kontinuerlig med å forbedre språket i NEK 400 uavhengig av det internasjonale arbeidet, forteller fagsjef lavspenning i NEK Tommy Lundekvam.

Norske delstandarder
Det er ikke alle delene av NEK 400 som er basert på IEC standarder. I kapitel 8 finnes det 8 delstandarder som ikke er basert på internasjonale standarder. I den kommende utgaven av standardsamlingen vil det være til dels store endringer på flere av disse delstandardene. Blant annet er det lagt opp til en ny delstandard for ladeklare byggverk, fortsetter Lundekvam.

Offentlig høring
Ifølge NEKs prosedyreregler skal endringene i NEK 400 gjøres tilgjengelig for offentlig høring. Et høringsforslag er derfor lagt ut på nek.no. Alle interesserte har derfor mulighet til å lese forslaget og komme med sine kommentarer.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar