Energieffektivisering gir mer energi enn vindkraft

av Kristin Bredesen

Økt takt på rehabilitering kan skape inntil 45.000 årsverk, ifølge rapporten Thema Consulting har laget for IEE. Rapporten er presentert og overlevert til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

I 2020 stod norsk vindkraft for en produksjon på rett i underkant av 10 TWh. Lønnsom energieffektivisering i bygg kan utløse så mye som 13 TWh.
– Det er på høy tid at politikerne begynne å jobbe mer med å utløse potensialet i energieffektivisering i bygg, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

Potensialet for energieffektivisering

Konsulentselskapet Thema Consulting har på oppdrag fra Interessegruppen for energieffektivisering (IEE), som er et samarbeid mellom EFO og Nelfo, utarbeidet en ny rapport som ser på potensialet for energieffektivisering og hvordan det kan utløses. Rapporten har tatt utgangspunkt i EUs ambisjoner om å doble takten på energieffektivisering, og sett på hva det ville bety for Norge.

Vil ha mål om 8-13 TWh innen 2030

Rapporten tar til orde for at Norge bør gjøre som EU, og minst doble ambisjonene for energieffektivisering i bygg. Det vil innebære et mål om spare mellom 8 og 13 TWh innen 2030.
– 8 TWh er nok energi til å lade hele fem millioner elbiler, mens 13 TWh er mer energi enn all norsk vindkraft. Dette viser at potensialet er kjempestort, og det bør politikerne nå ta inn over seg, sier Strandskog.

Overleverte rapporten til kommunalministeren

Rapporten er overlevert til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, som sier at regjeringen ville følge opp sine ambisiøse mål for energieffektivisering.
– Vi har et mål om 10 TWh energieffektivisering i vår regjeringsplattform, og målet skal vi levere på. Vi jobber nå med en konkret plan, og rapporten er et godt innspill til dette arbeidet.

Konfliktfri energi fra lønnsomme tiltak

Strandskog kan fortelle at rapporten inneholder en lang rekke lønnsomme tiltak som i sum er et konfliktfritt alternativ til mange kontroversielle vann- og vindkraftprosjekter.
– Vi ber ikke om store subsidier, men trenger ambisiøse mål og målrettet politisk handling.

Utfasing av oljefyr

Strandskog trekker frem kravet om utfasing av oljefyr som svært effektfullt. – Politikerne må tørre å stille krav til energibruk i eksisterende bygg. Norge bør implementere relevant EU-lovverk innen energieffektivisering. Gjennom energieffektivisering kan vi skape engasjement og entusiasme for grønn omstilling hos vanlige strømforbrukere. Det har man lykkes med på kontinentet. Det er på tide at vi klarer å gjøre det samme her hjemme.

Endre energimerket for bygg og boliger

Et annet eksempel Strandskog trekker frem er energimerkeordningen.
– I dag er det ikke slik at du får bedre energimerke av å gjøre energieffektiviseringstiltak og redusere eget strømforbruk. Enova har foreslått endringer som gjør det enda mer uforståelig og komplisert. Det må det ryddes opp i, og er noe som politikerne må gjøre noe med.

Inntil 45.000 nye årsverk

Rapporten f ra Thema Consulting har også sett nærmere på om det kan skapes nye jobber med økt satsing på energieffektivisering. Ifølge rapporten vil 13 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030 utløse inntil 45 000 nye årsverk. Jobbene vil spesielt komme i byggebransjen og tekniske fag.
– I en tid med stor arbeidsledighet bør det få politikerne til å skru opp tempoet. Dette er jobber som hele landet vil dra nytte av, påpeker Strandskog.

Energieffektivisering – et kinderegg

– Energieffektivisering vil kunne frigjøre mer strøm enn norsk vind vindkraftproduksjon
til sammen. Strømmen kan brukes til å elektrifisere andre deler av samfunnet. Dette er lønnsomt og bidrar til lavere i tillegg til at det kan skape tusenvis av nye jobber, sier Strandskog til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar