Enova justerer støttetilbudet til privathusholdningene

av Kristin Bredesen

Flere tiltak som Enova har støttet i boligmarkedet, har hatt en positiv effekt. Som følge av dette har Enova justert flere støttesatser. Nå er det ikke lenger mulig å få støtte til varmestyringssystem.

– Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som gjør det mulig å etablere seg i markedet. En viktig del av vår jobb er å finne ut når teknologiene klarer seg med mindre støtte, eller kan stå helt på egne bein i markedet. Justeringene vi gjør nå gir rom for å bruke mer penger på andre gode boligtiltak, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

Betydelig varmepumpetilskudd

Bare i 2018 ble det utbetalt støtte til over 5000 varmepumper gjennom Enovatilskuddet. Det var en økning på ca. 50 prosent sammenlignet med 2017.

– Sammen med bransjen har vi klart å redusere bruken av fossil olje med gode energifleksible alternativer som vil være levedyktige også etter 1. januar 2020. Resultatene av denne markedsveksten vil føre til økt konkurranse og reduserte priser, som vil komme forbrukerne til gode, sier Barnwell.

Konkurransedyktig

– Konsekvensen av dette er at markedet har vært i stand til å tilby gode alternative oppvarmingsløsninger nå som oljefyrens dager er talte. Kostnadene for varmeløsninger vil gå i en positiv retning og vil etter hvert ikke ha behov for støtte. En forutsetning for å få støtte til å fjerne oljefyren, er at man velger en løsningene vi støtter. I sum snakker vi om 10.000 kroner i tillegg til støtten for ny varmeløsning. Med økte strømpriser regner vi med at disse løsningene bli enda mer attraktive. Økt volum og popularitet er en viktig årsak til at vi har nedjustert en del av støttesatsen til balansert ventilasjon. Endringen i støttebeløpet til biokjel skyldes ønske om å tilpasse støttesatsen for varmepumper, påpeker Barnwell.

Vil ha mer oppgradering av bygningskroppen Enova utbetalte i fjor hele 275 millioner kroner i boligtiltakstøtte, og intensjonene er å bruke like mye penger i 2019. – Vi gjør justeringene på boligtiltak for å sikre at pengene brukes riktig. Vi ønsker f.eks. å stimulere flere brukere til å foreta en helhetlig energioppgradering av bygningskroppen når de velger å rehabilitere sine boliger, sier Barnwell til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar