EVLink Smart Wallbox til 121 garasjeplasser

av Morten Myhrvold
dronebilde av brøttets garasjeanlegg

Stadig flere borettslag ser verdien av å investere i elbilladeranlegg. I forbindelse med byggingen av nytt garasjeanlegg har Brøttet borettslaget i Drammen valgt å installere EVlink Smart Wallbox med god kapasitet til samtlige 121 garasjeplasser. Leveransen er en av Schneider Electrics største i Norge innenfor privatmarkedet.

Da borettslaget besluttet å investere i nytt garasjeanlegg inkluderte de like gjerne ladepunkter til samtlige enheter, selv om ikke på langt nær alle har behov for det i dag. Valget falt på EVlink Smart Wallbox fra Schneider Electric.

Borettslag og sameie har for alvor fått øynene opp for at dette er en klok investering og at verdien på garasjeanlegget øker med ladeanlegg, sier Andreas Hansen, installasjonssjef i Wilh. Kolstad AS, en tradisjonsrik elektroentreprenør i Drammen, med aner tilbake til 1920, som har stått for elektroarbeidet i Brøttet.

Hver sin smartboks 

Otra har vært ansvarlig for hele leveransen av de 121 ladeboksene fra Schneider Electric, og installasjonen ferdigstilles i april. Da har samtlige boenheter fått hver sin EVlink Smart Wallbox. – Her er det installert ladere med inntil 7,4 kW/32 ampere, så de får mulighet til å lade ganske raskt, sier Hansen. EVlink Smart Wallbox har et effektområde som strekker seg helt opp til 22 kW. Med EVlink Wallbox 22 kW lader du opptil 10 ganger raskere enn med stikkontakten i veggen, det vil si at du trenger 20 minutters ladetid for å oppnå en kjørerekkevidde på ca. 40 km. Laderne er kompatible med alle elbiler med type 1- og type 2-kontakter.

Premontering av ladebokser ble gjort av Patrick M.Z. Hansen og Oscar Weum hos Wilh. Kolstad

Dynamisk energistyring – utnytter all ubrukt energi til lading 

EVlink Smart WallBox er et sømløst fulldynamisk ladesystem, som gir full utnyttelse av all tilgjengelig kapasitet til enhver tid og som fordeler tilgjengelig effekt mellom bilene. Laderen tilpasser seg automatisk det totale energiforbruket til el-anlegget. 
– En god energistyring sørger for at for at flere biler kan lade samtidig på begrenset tilgjengelig effekt, sier Hansen. Det er heller ingen begrensning i antall ladepunkter som kan tilknyttes energistyringen, sier Hansen.

Sterk på support 

– EVlink er det ladesystemet vi bruker mest. Schneider Electric er en solid leverandør som leverer god kvalitet og kompetanse på omradet, sier Hansen.

Fritt valg av ladeoperatør 

Det er ikke nødvendigvis alle i et borettslag eller sameie som har elbil, og for de som har er det stor variasjon i bruken. Derfor er det viktig å ha en nøyaktig oversikt over hver bruker sitt strømforbruk, for å kunne fordele strømregningen på en rettferdig måte. – Det vanligste er å knytte seg til et 3. partsfirma, en ladeoperatør, som tar seg av registrering og fakturering, sier Hansen. Fordi EVlink Smart Wallbox bruker åpne kommunikasjonsprotokoller, som både Modbus og OCPP 1,6, står borettslaget fritt i valg av aktør for å drifte anlegget med registrering og fakturering, uten involvering av hardwareleverandør.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar