Fra Luxtabell til Lysveilederen – Gjør prosjektering av belysning mer effektivt og lønnsomt

av Kristin Bredesen

Morten Olav Berg har jobbet 30 år med lys og belysning, og er sikker i sin sak når han slår et slag for Lysveilederen: En digital samling av publikasjoner til nasjonale og internasjonale normer, og standarder for lys og belysning.

Dette er Norges fremste veileder til lys og belysning og er anerkjent og respektert som bransjestandarden, sier Berg. Han er utdannet elektriker og arbeider i dag som belysningsansvarlig i det rådgivende ingeniørfirmaet Itech. Berg mener Lysveilederen har skapt en liten revolusjon i arbeidshverdagen. – Den har definitivt forbedret måten vi jobber med prosjektering av lys. Vi har fått til en effektivisering av lyskompetansen i bedriften, og som lysansvarlig for prosjektene våre har jeg fått en ny hverdag, sier han.

Øker effektiviteten

Tidligere gikk Itechs over 30 ansatte til Morten når prosjektering av lys skulle dokumenteres, beskrives eller kontrolleres. Hva er gjeldende krav? Har det kommet oppdateringer eller nye retningslinjer siden sist? Finnes det gode eksempler vi kan vise til? Hva er målereglene ved kontroll? Morten var bedriftens vandrende lysleksikon. Om han ikke husket svaret på alt, så visste han i hvilke publikasjoner han kunne finne det. Som øverste ansvarlige endte det derfor ofte med at han selv førte de tidkrevende prosjektbeskrivelsene i pennen.

OVER TIL DIGITALISERT OPPSLAGSVERK: Et godt brukt eksemplar av Luxtabellen, som nostalgisk minne, er det eneste trykte publikasjonen som er igjen hos Morten. (Foto: Lyskultur)

– Nå kan jeg be kollegaene om å logge seg på og søke i veilederen og se om de finner svaret der. Tidligere var det kun oss spesielt interesserte som hadde noenlunde oversikt. Nå er det like lett for alle i bedriften å finne frem til kvalifiserte underlag om lys og belysning, og det er like enkelt uansett om man sitter bak kontorpulten eller er ute i feltet. Nå holder det at jeg nevner et søkeord i Lysveilederen for mine kolleger, så går resten av seg selv. Er det uenigheter eller usikkerhet rundt noe, så tar jeg bare en skjermdump fra Lysveilederen og sier «sånn skal det være». Jobben min handler nå mer om å kvalitetssikre det vi leverer, fremfor å jobbe det frem selv. Vi jobber mye mer effektivt og lønnsomt, sier han.

Tungvekter

Berg var med å skrive Luxtabellen i 2012 og veilederen om kontorbelysning i 2017. I dag er de gamle publikasjonene en saga blott etter at Lysveileder.no ble lansert i 2018. Tjenesten er en digitalisering av over 1000 sider fra 14 publikasjoner og 11 faktaark og oppdateres kontinuerlig med nye revisjoner som blir publisert og revidert av interesseorganisasjonen Lyskultur.
Berg har vært tilknyttet Lyskultur i flere år, og har dessuten sittet i Norsk Lysteknisk komite (NLK). I kraft av sin interesse for lysstandarder har han bidratt til flere av publikasjonene som Lysveilederen består av og som «beskriver hvordan standardene skal brukes for skape like konkurransevilkår». I 2012 begynte han i Itech, men er fortsatt aktiv i Lyskultur som kursholder for flere av Lyskulturs fagkurs. Denne våren holder han nettkurset prosjektering av innendørsbelysning.

– I alle Lyskulturs kurs gir vi en kort innføring i Lysveilederen og hvordan den praktisk skal brukes, vi håper det blir en god introduksjon som fører til at de fortsetter å benytte seg av verktøyet slik at den blir godt implementert i arbeidet de utfører senere, samtidig håper vi dette skal være med på å øke interessen for faget, som er i rask utvikling. Vi har for eksempel fått nye lyskilder, som ikke bare er mer energieffektive, men som har gitt oss en tydeligere forståelse og innsikt i virkningen av lys. I dag har vi egne lysdesignere som på bakgrunn av utviklingen de siste årene har skapt en egen dimensjon til faget.
Før var lys kun basert på funksjon, nå er det økt fokus på lysets effekt på trivsel, produktivitet og miljø. I dag forstår vi bedre hva lys gjør med kroppen vår, noe som styrer valg av løsning. Elektrikeren er den fremste selger av god belysning, og trenger kunnskap om belysningskvalitet både på arbeidsplasser, institusjoner og ikke minst i private hjem. For elektrikeren som møter kunden og skal gi gode råd er kunnskap sentralt i valg av riktige løsninger.

Spesielt viktig for små og mellomstore bedrifter

– Hva er årsaken til at ikke flere benytter seg av Lysveilederen? – Den er fortsatt relativt ny og en del fortsatt ikke klar over at den finnes. Derfor er det viktig at vi som bruker den til daglig er gode ambassadører og sprer informasjon om nytteverdien til andre, spesielt små og mellomstore bedrifter. De store rådgivende firmaene har egne belysningsmiljøer som har denne ekspertise, men det finnes hundrevis av små- og mellomstore firmaer og enkeltmannsforetak som installerer og kontrollerer lys som har behov for Lysveilederen: Alle som prosjekterer kontrollerer og leverer lys bør bruke veilederen, slår han fast.


FAKTA: Publikasjoner og faktaark som er digitalisert og tilgjengelig i Lysveilederno:

Publikasjoner og veiledere:

 • 1A, Lysboken. Inkl. guide til NS EN 12665 Lys og belysning. Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning.
 • 1B, Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg. Inklusiv veiledning til NS-EN 12464- 1:2011. Lys og belysning – Belysning av innendørs arbeidsplasser – Del 1: Innendørs arbeidsplasser.
 • 1C, Luxtabell. Luxtabell og planleggingskriterier for belysning av utendørs arbeidsplasser. Veiledning til NS-EN 12464-2:2014. Del 2 – Utendørs arbeidsplasser.
 • 3, Idrettsbelysning, med veiledning til NS-EN 12193:2007.
 • 7, Nødlys/ledesystemer. Innholdet i den reviderte publikasjon «nr. 7 Nødlys/ledesystemer» er vesentlig basert på revisjon av NS 3926-1:2017, og bygger videre på europeiske og Norske standarder vedrørende nødlys/ledesystemer, som NS-EN 1838:2013, NEK EN 50171, NEK EN 50172 og NEK EN 60598-2-22.
 • 10, Marine Lighting
 • 12, Kontorbelysning
 • 19, Lys og energibruk. Energieffektive innendørs belysningsanlegg.
 • 20, Lys i læringsmiljø
 • 21, Dagslys i bygninger
 • 25, Belysning av veier, gater og byrom
 • 26, Belysning og universell utforming
 • Lys på stedet
 • Godt lys i boligen

Faktaark:

 • Vedlikeholdsfaktor (MF)
 • LED og nødvendig dokumentasjon
 • Daglysfaktor
 • Mesopisk fotometri – skumringslys
 • Lysforurensning
 • Kvalitetssikring av Belysningsanlegg
 • Led og flimmer
 • Informasjon om LED-belysning
 • Veileder i sikringsbelysning
 • BREEAM-krav for lys og belysning

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS