Fse-opplæring med VR-briller

av Kristin Bredesen

Nelfo er i ferd med å avslutte sitt fse-prosjektet med bruk av VR-briller. – Prosjektet, som har pågått et års tid, inneholder tre metoder i fse paragraf 7 som omfatter arbeid med, uten og nær spenning, sier skole- og forlagssjef Arne Øgård i Nelfo.

Da prosjektet ble igangsatt utarbeidet Nelfo et program med kun en fse-metode i paragraf 7, som nå er utvidet til tre.
– Formålet med prosjektet var å teste ut ny teknologi med bruk av VR-briller og skape større blest om rutinepreget sikkerhetsopplæring blant yngre montører. De er dyktige medarbeidere som er flinke til å ta i bruk ny teknologi og dataspill. Verktøyet vårt ligner mye på et dataspill der det overordnete målet er å øve på farlige situasjoner på en ufarlig måte, uten risiko for skade og uhell. Når elektrikeren kler på seg VR-brillene og gjør en monteringsfeil i et sikringsskap, får han/hun visuelle strømgjennomganger og lysbuer som viser hva som kan skje i reelle situasjoner, sier Øgård.

Målet er å redusere strømulykker
Hensikten med verktøyet er å redusere strømulykker når elektrikere er ute på oppdrag.
– Med bruk av VR-briller og en visuell gjennomgang av montasjen, gjør vi dem oppmerksom på hvilke utfordringer de kan møte ute på oppdrag slik at de blir tryggere på jobbutførelsen. Flere elektrikere jobber med store strømtavler. Da er det viktig at de vet hvordan de skal utføre oppdraget med riktig bekledning, fottøy, hansker og verktøy, sier Øgård. Han legger til at alle installatører og montører er pålagt å gjennomføre et årlig fse-kurs. – Med fse-opplæring og VR-briller kan de forberede seg på en digital kursgjennomgang.

Godt undervisningsverktøy
– Når montøren tar på seg VR-brillene kan han/hun visuelt gå inn og strømsette en tavle, sier Øgård. Han mener verktøyet er godt egnet som et undervisningsverktøy. – Når montøren tar på seg VR-brillene og utfører virtuelle oppdrag i et sikringsskap, kan medelever følge med på hva som blir gjort fra en storskjerm i klasserommet.

Øker sikkerheten
Formålet med verktøyet er å øke sikkerheten for montører når de er ute på oppdrag. – Vi håper at vårt spillrelaterte verktøy vil fenge yngre montører. Det er ikke alle som synes det er like morsomt å delta på et fse-kurs med mye teori og tolkning av regelverket. Med vårt verktøy klarer vi trolig å aktualisere problemstillingen på en bedre måte. Vi har testet verktøyet på ungdom og tilbakemeldingene er at de synes det er morsomt, kreativt, øker interessen for faget og bidrar til å ivareta sikkerheten i installasjonene, sier Øgård til slutt.

– Hensikten med verktøyet er å redusere strømulykker når elektrikere er ute på oppdrag, sier skole- og forlagssjef Arne Øgård i Nelfo.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar