Gjenreiser O2-huset

av Kristin Bredesen

Steinkjers nye landemerke, O2-huset, er i ferd med å ta form: Det syv etasjer høye kontorbygget i massivtre har en grunnflate på 1.600 kvm og skal romme 300 abeidsplasser. Elman Steinkjer har oppdraget med å utføre alt elektrisk arbeid, et prestisjeprosjekt for Steinkjerbedriften, og dermed også for Otra, som står for hele leveransen av elektromateriell fra a til å.

I alt er de sju etasjene på det spennende nye O2-huset i Steinkjer sentrum oppe – og nå er veggene i ferd med å bli kledd: Betongarbeidene er ferdige og massivtreelementene er ferdig montert. Alle fag er i full sving med arbeidet.

Sentralt bygg

Kontorbygget, som var eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune, fungerte som Fylkets hus i perioden 1962 til 1993. I 1997 ble bygget solgt til privat aktør. Våren 2016 kjøpte Steinkjer kommune eiendommen, som så ble sanert og revet sommeren 2019. Grunnarbeidene på det nye O2-huset startet opp umiddelbart etter at alt var fjernet. Det nye kontorbygget skal være innflyttingsklart i juni 2021, og så langt går fremdriften etter planen. Det er Fuglesang Dahl AS som har totalentreprisen, mens Steinkjerbygg KF er byggherre, med Norconsult som ansvarlige arkitekter. NOKR, som innehar spesialkompetanse på trekonstruksjoner, er ansvarlig prosjekterende for massivtre. Kjeller og 1. etasje i det nye bygget består av betongkonstruksjoner. I de neste seks etasjene består bæresystemet utelukkende av massivtrekonstruksjoner. Det er stilt høye miljøkrav
til bygget, som i hovedsak skal romme arbeidsplasser: NAV skal leie fem av etasjene, med kontorer til i alt 260 ansatte.

Elektroinstallasjon fra a til å

Det er Elman Steinkjer som har oppdraget med å utføre alt av elektrisk arbeid på O2-huset, et restisjeprosjekt for Elman og dermed også for Otra, som har levert alt av elektrisk materiell. – Arbeidet startet i juni i år og pågår frem til bygget er innflytningsklart i juni 2021. Her har vi ansvar for alt av elektrisk arbeid, fra brannvarslingssystem, adgangskontroll til nødlys, IKT, og belysning, sier daglig leder Damir Momic i Elman Steinkjer. – Vi har 10 mann på O2-huset som grunnbemanning, og ser for oss at vi fortsetter med den bemanningen frem til arbeidet er sluttført, men om behovet for flere melder seg har vi muskler nok til å bemanne opp hvis nødvendig, sier han. Prosjektet har gått etter planen, uten store utfordringer så langt.
– Men, det er et høyt hus, mange trapper med mye bæring, så alle som jobber på prosjektet har gått ned noen kilo siden sommeren, skyter installatør og prosjektleder Erich Huchel inn med et flir.

SER LYST PÅ FREMTIDEN:
- Elman Steinkjer opplever veldig god aktivitet i markedet. Vi har all grunn til å se lyst på fremtiden,
fastslår Damir Momic, daglig leder, Steinar Hammervold anleggsleder og Erich Huchel, installatør
og prosjektleder på O2- huset.

Hoffleverandør

Det er Otra sin Trondheimsavdeling, med Reidar Svendsen og Karl Edvart Gjønvik i spissen, som forløpende ar levert alt av elektromateriell til jobben fra kabel, rør, føringsveier og helt til kompletteringsmateriell, og det som eventuelt ellers kreves for å få jobben ferdig. Leveransene har gått smertefritt foreløpig.
– Elman Steinkjer har mye med Otra å gjøre, de har praktisk talt vært hoffleverandøren vår på alle store prosjekter de siste årene, sier Momic og peker på en rekke store prosjekter som bedriften har landet de siste årene, blant andre Steinkjer barneskole i 2018, Amfi Rørvik i 2018 og 2019, som består av næringsbygg og 30 leiligheter på ca. 10.000 kvm, Felleskjøpet Steinkjer, som skal være ferdig i november i år, og nå O2- huset i Steinkjer. – Markedet i Steinkjer har vært bra hele tiden, og foreløpig ser det ikke ut til at det er noen skyer på horisonten, sier anleggsleder Steinar Hammervold.

Betydelig aktør

Elman, som ble startet i 2008, har siden oppstarten vært en bedrift i utvikling. Fra å være et firma med fire ansatte, har de vokst til å bli en betydelig aktør i bransjen. I 2014 startet avdelingen i Steinkjer, som i dag har over 30 ansatte, og i 2016 og 2017 har Elmansatellitter dukket opp en etter en i form av avdelinger i Stjørdal, Rørvik og Trondheim. Totalt er det nå 170 ansatte med nedslagsfelt Trøndelag.

Marked i vekst

Elman ser optimistisk på fremtiden: – Vi opplever veldig god aktivitet i markedet, kanskje spesielt i Steinkjer, så vi har all grunn til å se lyst på fremtiden. Vi belager oss på travle dager det neste året, mye tyder på at vi må ansette flere folk. Vi har tradisjon med å være flinke til å ta inn lærlinger i bedriften, her får de god opplæring gjennom å være med på store prosjekter og serviceoppdrag. På O2-huset har vi lærlinger med på laget. Å medvirke på prosjekter som dette gir verdifull erfaring, som er viktig å ta med seg inn i yrket, sier Momic og Hammervold. Nå sikter Steinkjer-bedriften inn på flere store prosjekter som ligger i pipline. – Vi håper vi skal lande flere store prosjekter i tiden fremover. Så langt har vi vært heldige og hatt en jevn og flyt i aktiviteten, til tross for Corona-tider, slår trioen fast.

Om O2-huset
• Byggherre: Steinkjerbygg AS
• Gjennomføringsår: 2019-2021
• Kostnadsramme for bygget, ca. 300 Mkr
• Arkitekt: Norconsult
• Kunde: FuglesangDahl AS
• Prosjekttype: Kontorbygg i massivtre ca. 9300 m2

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar