God utvikling i Stavanger

av Kristin Bredesen

Magnus Eike leder Sonepar sin avdeling på Åsen sør for Stavanger hvor teamet betjener små og mellomstore installasjonsbedrifter i regionen. – 2022 tegner til å bli et godt år med solid og stabil aktivitet innenfor servicemarkedet, sier han.

Avdelingen har en god og jevn utvikling, selv om de store prosjektene har uteblitt, kan vi være fornøyd med solid og stabil aktivitet innenfor servicemarkedet, som i hovedsak er det vi betjener. Vi har hektiske dager, men får heldigvis god hjelp fra salgssupport i Drammen, de gjør en fabelaktig innsats slik at vi kan yte maksimal service til kundene våre. Aktiviteten i regionen er god og stabil og vi merker at kundene våre har godt med oppdrag, og signalene vi fanger opp tilsier at den positive utviklingen fortsetter.

2022 blir et godt år for avdelingen, vi ser ingen skjær i sjøen, bortsett fra at vi i noen grad merker leveringsproblemer på noe utstyr, som et etterslep av corona. Vi forventer også noen forsinkelser på metaller som følge av krigen, men ikke i så stor grad at det vil få vesentlig effekt på aktiviteten og omsetningen vår. Motivasjonen er på topp. Gjengen her står på for kundene våre og for at avdelingen skal styrke sin posisjon ytterligere i Stavanger-regionen, sier Eike.

8800 kvadratmeter treningssenter for vind-industrien
Selv om hoveddelen av omsetningen skriver seg fra servicemarkedet, blir det noen store leveranser på prosjekter, hvorav Energy Hub i Egersund utmerker seg spesielt: Strategisk beliggende midt blant Sør- Norges største vindutbygginger blir det 8800 kvadratmeter store kombinasjonsbygget Norges første senter for drift og vedlikehold, trening og utdanning for vindindustrien. De to første etasjene, og deler av verkstedshallene er allerede leid ut til bedrifter som ser konkurransefortrinn gjennom samlokalisering i et sterkt kompetansemiljø innen vindkraft og miljøteknologi. Det 30 meter høye spesialdesignede treningstårnet er allerede hyppig i bruk til GWO sikkerhetstrening. Den 19 meter høye verkstedhallen skal kunne ta inn turbiner i 4-5 MW-klassen for vedlikeholdsoperasjoner/komponentskift med mulighet for løfteoperasjoner på mer enn 100 tonn. – På Energy Hub er det i hovedsak Sonepar som har stått for leveranse av alt elektromateriell gjennom vår gode kunde El-experten i Egersund, sier Eike.

Skal huse flere teknisk fagskoleudanninger
Energy Hub er en del av Egersund Næringspark Langholmen, som består av 40 mål næringsareal med dypvannskai langs to sider av området med god kommunikasjon, like ved riksveien og kort avstand fra jernbanen. I tillegg til å huse virksomheter som driver med kommersiell trenings- og sertifiseringsvirksomhet både rundt sikkerhet og drift- og vedlikehold av vindturbiner, og virksomheter som er operative på drift og vedlikehold av vindparker i Dalane, vil senteret sannsynligvis også huse energioperatørutdanningen for drift og vedlikehold av vind- og vannturbiner gjennom Dalane videregående skole, og en kommende planlagt teknisk fagskoleutdanning innen fornybar energi i tett samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Energy Hub legger også til rette for et tett samarbeid med FoU-aktører, ved å tilby fasiliteter og kompetansemiljø for masterstudenter samt forsknings- og utviklingsrelatert aktiviteter knyttet til fornybar energi og grønn teknologi gjennom et tett samarbeid med NORCE og Universitetet i Stavanger.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar