Gode løsninger fra bransjen av smittevernløsninger

av Kristin Bredesen

Over ett år med korona har økt etterspørselen etter smittevernløsninger for helse- og omsorgsinstitusjoner, sier daglig leder Johan Anstensrud i Sensio. – Teknologien har vært på markedet en stund, men pandemien har ført til økt bruk. Det helseinstitusjonene etterspør nå er blant annet mobilt vaktrom, varslingssystemer og utvendig rompanel.

Smittevern på dagsorden

– Det siste året har virkelig satt smittevern på dagsorden. Ikke minst gjelder det i helse- og omsorgstjenesten, og vi er glade for at kommunene har blitt oppmerksomme på de gode løsningene elektro og automatiseringsbransjen kan levere. Løsninger som er aktualisert i det siste året, men som er like viktige i en mer normal hverdag sier Anstensrud.

– Vi må ta med oss erfaringene fra det siste året for å gjøre sykehus, sykehjem og om-sorgsboliger tryggere også fremover. Sensio er en ledende leverandør av velferdsteknologi, og leverer smittevernsløsninger integrert i kommunenes helse og omsorgstjenester. Et veldig godt eksempel på hvordan nye og tilgjengelige løsninger kan bidra til en bedre omsorgstjeneste, sier fagsjef næringspolitikk Vigdis Sværen i Nelfo.

Johan Anstensrud, Sensio

Oppfølgingssystemer

I løpet av pandemien har behovet for oppfølgingssystemer blitt aktualisert. – Årsaken skyldes blant annet at institusjonene i flere tilfeller bruker personell som mangler erfaring og full innsikt i arbeidsoppgavene. Dette gjør de mer avhengig av sjekklister for å sikre at alle oppgaver blir ivaretatt slik de skal. Vi har levert oppfølgingssystem til mange som trenger en slik løsning og har tilpasset det koronapasienters behov, sier Anstensrud, som legger til at dette er gjort med tanke på smittevern.

Større etterspørsel

Mange sykehjem har hatt økt behov for utstyr, sier Anstensrud. Han kan fortelle at systemer som tidligere stort sett ble solgt til større sykehjem, blir nå også kjøpt av mindre sykehjem og omsorgsboliger. – Vi ser at helsepersonalet ofte trenger et system som gjør det mulig å kommunisere uten å gå fysisk inn i rommet til pasienten. Det kan eksempelvis løses med et rompanel på ut-siden av rommet. Da slipper de ansatte å ta på fullt smittevernutstyr for å spørre hvilken mat pasienten vil ha.

Punkt-til-punkt kommunikasjon

– Til hjemmetjenesten leverer vi bl.a. løsninger for punkt til punkt-kommunikasjon, eksempelvis med nettbrett. Slike løsninger gjør det mulig å utføre flere visitter uten bruk av store ressurser. Det gjør det også enklere å kontakte pårørende trenger de kommunikasjon med pasienten, sier Anstensrud.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar