Kan VG3 elever bli en ressurs for elektrobransjen?

av Linn Jeanette Agerup-Stamnes

VG3 elevene på Bjørnholt Videregående skole i Oslo får både den faglige og praktiske bredden fordi vi dekker alle kompetansemål i lærerplanen. Vi har en stor verkstedhall der elevene får prøvd seg på forskjellige praktiske elektrofagområder. Vi tilbyr elevene en bredere tilnærming til elektrofaget som bransjen vil dra nytte av når de er ferdigutdannet hos oss, sier avdelingsleder Ramyar Baban.

– Sammen med våre partnere bidrar vi til at elevene utvikler seg til handlingsorienterte og dyktige elektrofagarbeidere, sier avdelingsleder Ramyar Baban ved Bjørnholt Videregående skole i Oslo.

– Elever som begynner på Bjørnholt videregående på VG3 skriver en kontrakt med oss og fullfører fagbrev i løpet av ett år. For to år siden skjedde det en fagfornyelse på VG1 og VG2 som er videreført i VG3. Resultatet er at læreplanene og eksamener har blitt annerledes enn opprinnelig tenkt i VG3, sier Baban. Han kan fortelle at det er ca. 30 elever i året. – Vi har et engasjert lærerteam med variert fagbakgrunn og gode forbindelser til næringslivet. Sammen med våre partnere bidrar vi til at elevene utvikler seg til handlingsorienterte og dyktige elektrofagarbeidere.

Hele bredden

– Etter opptak i september i 2021 avla elevene en teoretisk eksamen i november samme år, som tilsvarer eksamenen lærlinger tar etter to år. På grunn av fagfornyelsen er årets eksamen utsatt til våren 2023. Dermed blir elevene værende på skolen i 1 ½ år mot normalt ett.

Solcellepaneler og vindturbiner

– På Bjørnholt VGS har vi en teknologihage i tilknytning til skolen. Her har Elektro VG3 kjørt i gang prosjekter med solcellepaneler og vindturbiner og andre konkrete prosjekter. Vi tilbyr elevene en bredere tilnærming til faget. Det er en erfaring som de kan dra nytte av i sin yrkeskarriere fordi de har vært innom alle kompetansemål. Slik sett kan erfaringen på VG3 være bredere enn blant lærlinger som kun tar for seg noen få kompetansemål. De lærer litt om alt og blir bedre rustet til å møte elektrohverdagen, mener Baban.  

Teori og praktisk undervisning

Det er bare to skoler i Oslo som tilbyr VG3. Det er Etterstad og Bjørnholt VGS. Årsaken til at vi fikk undervisningstilbudet i 2016 skyldtes at vi hadde egnete lokaler med bl.a. en stor verkstedhall.

– Da byggfagtilbudet ble lagt ned og flyttet til Hellerud i 2016 sto de store og flotte hallene tomme. Resultatet var at VG2 Elenergi og VG3 flyttet inn i lokalene. De to første årene spesialiserte vi tilbudet med gode lærerkrefter som var med på å videreutvikle tilbudet, sier Baban.

Praktisk og teoretisk kunnskap

– Våre elever får både praktisk og teoretisk kunnskap som vil gjøre dem til gode elektrikere. Elevene som startet i høst får klasseromundervisning to dager i uka med jevnlig innlevering av eksamensoppgaver. De resterende tre ukedagene jobber de praktisk ute i verkstedhallen, sier Baban.

Liten rekruttering av jenter

– Enn så lenge er rekrutteringen av jenter til VG3 liten og skyldes trolig at det er flere jenter på elektrofag i Oslo som får lærlingeplass. Kun 12-15 jenter søker i året. Han registrerer at jenter har blitt attraktive fagarbeidere ute hos elektroinstallatører. Det er bra, og jeg har aldri hørt om jenter som ikke har fått lærlingeplass etter VG2.

Rekruttering

Bjørnholt rekrutterer elever fra fem skoler i Oslo. – Vi har også en voksenklasse med elever som har kort botid i landet. Voksenopplæring innen VG1 og VG2 gjennomføres i løpet av ett år på Etterstad. Mange av dem har elektroutdannelse fra hjemlandet og får den formelle utdannelsen på Bjørnholt, sier Baban.  

Dekker alle kompetansemål

– Vårt utdanningstilbud dekker alle kompetansemål i lærerplanen og gjør at elevene er ferdig utdannet i VG3 i løpet av 1 – 1 ½ år. Når de kommer ut i jobb får de ikke i starten full montørlønn. Etter fullført utdannelse får de et fagbrev og vi registrerer at kompetansen de tilegner seg blir godt mottatt ute blant elektrobedrifter. De fleste som består fagprøven får montørjobb mens andre elever har fått lærerjobb hos oss, sier Baban til slutt.  

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar