Kompetanseutvikling blant lærlinger

av Kristin Bredesen

– Det er øking i etterspørselen av lærlinger blant våre medlemsbedrifter, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo. – For oss er det viktig med en god balanse mellom de som får opplæring og de som får fast jobb, påpeker han.

Sammen med fylkene er det viktig å sørge for at antall lærlinger er i samsvar med bedriftenes lærlingebehov. Vi er stort sett fornøyd med utviklingen men skulle selvsagt ønske oss enda flere lærlinger som får fast ansettelse hos våre medlemsbedrifter, sier Guttormsen.

Vi har flest lærlinger
– Sammenlikner vi elektrobransjen med andre håndverksfag, kan vi skilte med flest lærlinger. Vi ligger på topp men for å møte morgendagens behov, må inntaket økes. Vår oppfordring til medlemsbedrifter er at de tar inn så mange lærlinger som mulig. Det vil på sikt styrke bransjens vekstgrunnlag, sier Guttormsen. Han mener utdanningsstrukturen for elektrofag i Norge er gjennomgående god. – Det kan selvsagt være lokale utfordringer vi ikke kjenner til i detalj, men overordnet er bildet meget bra.

– Sammen med fylkene er det viktig å sørge for at antall lærlinger er i samsvar med bedriftenes lærlingebehov, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

Informere om lærlingebehov
– Hva kan Nelfo gjøre få flere medlemsbedrifter til å øke inntaket av lærlinger?
– Vi vil jobbe aktivt med å informere om lærlingebehovet overfor politiske myndigheter slik at vi får bedre offentlige støtteordninger. For samfunnet er det viktig å ha gode støtteordninger for lærlinger på linje med gratis utdanning av norsk ungdom. Vi forventer å få samme ordninger for lærlinger. Tross alt vil de spille en sentral rolle i utviklingen av fornybarsamfunnet, mener Guttormsen.

Attraktivt lærlingefag
Elektro er et attraktivt lærlingefag og et yrke med store utviklingsmuligheter fra tradisjonelle elektroarbeid til automatisering og høyspentanlegg, sier Guttormsen, som ser for seg økt behov for lærlinger innenfor fornybar energi. Markedstilveksten blir formidabel og gjenspeiler seg i behovet etter lærlinger. Vi er avhengig av fremtidige medarbeidere som kan realisere nye markedstrender, sier han til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar