Kraftig vekst i solcelleanlegg

av Kristin Bredesen

– Veksten i bruk av solceller har vokst kraftig globalt herunder Europa og Skandinavia. Nå begynner også det norske markedet å ta av, mye på grunn av skyhøye strømpriser. Dette er den energiformen som bygges ut raskest og energiproduksjonsteknologien som er billigst å ta i bruk, sier fagsjef for elektronikk i Nelfo, Marie Kolderup.

Utbygging av solceller har jevnt over vært høyere i Europa enn i Norge. – Det skyldes at vi har hatt mye vannkraft å hente strømmen fra. Inntil siste vinter var strømprisene meget lave og vi hadde ikke det samme insentivet til å spare energi. Denne vinteren har folk fått øynene opp for at strøm kan være ekstremt kostbart. Mange har konkludert med at solceller på tak kan bidra til å redusere strømprisen. I år har etterspørselen vært så stor at mange medlemsbedrifter sliter med å få nok fagfolk til å montere alle solcelleanlegg som bestilles. Det kan fort ta ett år før du får det montert på tak, som i tillegg til mangel på fagfolk kan skyldes materialmangel og leveringsproblemer i forbindelse med koronapandemien, sier Kolderup.

– Trenden de siste tre årene er at andelen medlemsbedrifter som ønsker å ta del i
solkraftmarkedet øker, sier fagsjef for elektronikk i Nelfo, Marie Kolderup.

Indikasjon på markedssituasjonen
Nelfo har gjort en spørreundersøkelse blant sine rundt 1800 medlemsbedrifter og spurt dem hvordan de ser på solcellemarkedet – Over halvparten av våre 1800 medlemsbedrifter har gitt tilbud på eller levert solcelleanlegg.
De siste tre årene har vi hatt mellom 500-600 besvarelser på undersøkelsen, men dette er en tematisk undersøkelse der
det alltid vil være forskjell på de som er mest og minst interessert. Derfor må vi ta slike undersøkelser med en klype salt, men det gir oss en god indikasjon på hvordan markedet ser ut blant våre medlemsbedrifter.

Trend
– Trenden de siste tre årene er at andelen medlemsbedrifter som ønsker å ta del i solkraftmarkedet øker. Antall medlemmer som installerer solceller og batterier vokser, sier Kolderup. Hun kan fortelle at det er spådd en enorm vekst i bruk av solceller og batterier de neste årene ifølge NVE. – Vår oppgave er å fortelle våre medlemsbedrifter om markedspotensialet. For ti år siden var det nesten ingen som monterte solceller, mens markedet i dag har eksplodert og med opptil 1 års ventetid på å få montert anlegg.

Hull i dokumentasjonen
– For et par år siden registrerte vi at flere medlemsbedrifter hadde problemer med å dokumentere solcelleinstallasjonene. Noen lagde egne skjemaer mens andre brukte boligdokumentasjon. Sistnevnte er kun ment for boliger og ikke solcelleanlegg. Resultatet ble noen hull i dokumentasjonen. I en ordinær boligdokumentasjonspakke skal man krysse av om man f.eks. har montert komfyrvakt, noe som ikke er relevant for solcelleanlegg, sier Kolderup. – Resultatet var at vi i 2019 lagde en dokumentasjonspakke der vi sørget for at skjemaene var i samsvar med riktig regelverk. Vi hadde nær dialog med tilsynet,
NEK, rådgivere, byggherrer, installatører og brukere i dokumentutformingen. Etter at vi utga dokumentasjonen, har vi ikke registrert noen avvik. J oppfordrer alle som bruker dokumentasjonspakken fra Nelfo til å ta kontakt om de har innspill.

De fleste følger lovpålagte krav På spørsmål om alle medlemsbedrifter følger lovpålagte krav i forbindelse med montering av solcelleanlegg, svarer Kolderup: – Det er vårt klare inntrykk. De som kontakter oss, er opptatt av å utføre installasjonen
riktig og følge regelverket til punkt og prikke. Andre som har mindre erfaring med solceller, gjør det ofte i samarbeid med en
partner som har mer erfaring i starten for å lære.

Deling av overskuddsstrøm
Til nå kan ikke de som installerer solceller dele overskuddsstrømmen med naboen. – Dette er en problematikk som har pågått i mange år og det ble et lite gjennombrudd før jul og da primært rettet mot borettslag med deling av strøm. Det finnes mange ulike situasjoner der det hadde vært gunstig å dele på strømmen. En ting er et borettslag der mange ønsker å dele strøm via et felles solcelleanlegg eller bedrifter som eier eller leietakere i et næringsbygg ønsker å fordele overskuddsstrømmen internt i stedet for å selge det tilbake på nettet til en langt dårligere pris. Når det gjelder borettslag og sameier kom det en oppdatering før jul i fjor der det be fremlagt et forslag. Ingenting er ennå vedtatt, men har kommet lengre frem i prioriteringskøen det siste året, sier Kolderup til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar