Krafttak for Oppdal Innovasjonssenter

av Kristin Bredesen

En spektakulær konstruksjon er i ferd med å ferdigstilles i Oppdal sentrum: Oppdal Innovasjonssenter skal blant annet romme Norges høyeste innendørs klatretårn, som rager på 26 meter over bakken. Senteret skal etter planen innvies i desember. Kraftlaget Rise Elektro 1 AS står for prosjektering og gjennomføring av elektroarbeid med Otra som en av de større leverandørene på prosjektet.

Innovasjonssenteret eies av Siva Oppdal Eiendom. Siva, som er byggherre, har investert rundt 140 millioner kroner i bygget. Sivas samfunnsoppdrag er å utvikle bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for vekst i distriktene. I prosjekteringen av innovasjonssenteret utarbeidet arkitektkontoret Pir II en sammenstilling av to enheter – Låven og Fjellet. Det vil si en forholdsvis lang og smal saltaksbygning, og et formgitt tårn som trapper seg ned og ender som et åpent tak delvis over utearealet. Bygget utgjør 5.500 kvadratmeter fordelt på fire etasjer, samt en mesaninetasje i takkonstruksjon. Innovasjonssenteret vil romme kontorlokaler, butikklokaler, treningssenter og restaurant. På utsiden av selve bygget – en klatrehall formet som et fjell som har fått tilnavnet «tårnet».

Låven og fjellet

Klatretårnet har fått sin form fra den planlagte aktiviteten på innsiden og utsiden av bygget. Høye klatrevegger innendørs for klatresenteret og et offentlig tilgjengelig uterom på takflaten. Formen er inspirert av Oppdals identitet som fjellbygda. Det høye klatretårnet eksponerer bygningen fra langt hold, og skaper sammenheng og slektskap med de flotte fjellene som omkranser tettstedet, ifølge arkitektene i Pir II som er sikre på at «Fjellet» blir like spektakulært som det prøver å imitere – nemlig ekte fjell. Ukentlig orienterer Consto Midt-Norge vedrørende aktuell bygge- og anleggsaktivitet på sentrumstomta til naboer og andre berørte aktører. Det er også montert et webkamera som viser ferske oversiktsbilder fra byggeplassen.

Lokale ringvirkninger

Bygget har bidratt til økt aktivitet i Oppdal sentrum, både i form av lokale ringvirkninger under selve utbyggingen og senere i driftsfasen. Flere lokale bedrifter har fått oppdrag knyttet direkte til prosjektet, blant andre URD klima på ventilasjon, Comfort Oppdal på rør, Oppdal Maskinkompani på grunnarbeid og Kraftlaget Rise Elektro 1 AS på elektrosiden, en god kunde av Otra Trondheim gjennom mange år.

– Det er både spennende og utfordrende å være med på et så annerledes og oppsiktsvekkende prosjekt midt i Oppdal sentrum. Innovasjonssenteret er en stor satsing som er viktig for hele distriktet. Så vidt oss bekjent er det ikke laget noe tilsvarende byggverk i Norge før, sier prosjektleder for arbeidet på innovasjonssenteret Christian Grytdal i Kraftlaget Rise Elektro 1 AS.


KRAFTLAGET: Kraftlaget Rise Elektro 1 har ansvaret for prosjektering og gjennomføring av elektroarbeid på Oppdal Innovasjonssenter. Fra venstre prosjektleder Christian Grytdal, bas Karl Petter Fagerbakk og bas Kjetil Økdal.

Klar for innspurten

Arbeidet har gått etter planen, og alt ligger an til at også innspurten blir vellykket.
– Prosjektet kjennetegnes av kort bygge- og arbeidstid: Vi startet i juni og bygget skal innvies i midten av desember, KNX-leveransen har også gjort at det har skilt seg litt ut fra andre prosjekter, sier Karl Petter Fagerbekk, bas på prosjektet.

– Vi har vært om lag åtte stykker på jobb hele tiden, noe mindre nå i det siste, men nå trapper vi opp bemanningen igjen foran innspurten, sier han.

Otra-samarbeid

Otra har vært med som en av de større leverandørene til prosjektet. – Vi har hatt et godt samarbeid med Otra gjennom mange år. Til Innovasjonssenteret har Otra blant annet stått for leveranse av diverse elutstyr, kabelstigninger, ledninger mm. Vi er godt fornøyd med logistikken, sier Grytdal og trekker frem at Otra stiller med container på plass som fungerer som mellomlager.

Solid markedsaktivitet

Kraftlaget Rise Elektro 1 AS har vokst seg til en betydelig aktør med nedslagsfelt i Oppdal, Kvikne, Rennebu og Midtre Gauldal. I dag teller de 38 ansatte, inkludert 8 lærlinger. Markedsutviklingen i distriktet er positiv og Kraftlaget holder høy aktivitet takket være mange langsiktige og gode kunder. – Vi har god spredning i kundeporteføljen vår, og har den kompetansen som skal til for å håndtere alt fra store prosjekter til mindre
serviceoppdrag, sier Grytdal. Lærlingutdannelsen er et sentralt satsingsområde for bedriften, og danner en viktig base for rekruttering som igjen er med på å skape gode ringvirkninger i lokalmiljøet.


LÆRLINGER PÅ LAGET: Lærlingutdannelsen er et sentralt satsingsområde for Kraftlaget Rise Elektro 1 AS. Her er lærling Eskil Gisnås Reitan i arbeid på prosjektet.

– Vi har god erfaring med flinke lærlinger, som skaffer seg utdannelse, kommer i fast arbeid og slår seg ned i lokalområdet, det er vinn-vinn for alle parter, fastslår Grytdal.

Hvorfor Innovasjonssenter i Oppdal?

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar