Lyse utsikter i nord

Hos Brattøy Elektriske i Bodø jobber det fem elektrikere med allsidig erfaring som tar oppdrag innen de fleste fagfelt. Havbruk, industri og landbruk utgjør sammen med privatkunder en stor del av kundemassen.

Rehabilitering og vedlikehold av lakseanlegg: Brattøy Elektriske har oppdrag i forbindelse med etablering av nyanlegg og rehabilitering og vedlikehold av eksisterende lakseanlegg for kunder som Nova Sea og Organic Seafarm.

I Rønvikfjæra 5 holder Brattøy Elektriske til. I tillegg til hjemkommunen Bodø har de nedslagsfelt i kommunene Gildeskål, Meløy, Fauske, Beiarn, Steigen og Saltdal.

Bedriften, som ble stiftet i 2005, er eid og ledes av Jon Einar Brattøy, han er selv installatør og er ute “skrur” sammen med de ansatte, det er travle dager med oppdrag nær og fjern.

Rehabilitering og vedlikehold av lakseanlegg


– Kundemassen er fordelt om lag 50-50 mellom private og næring. På næringssiden har vi en rekke oppdrag på havbruk, i forbindelse med etablering av nyanlegg og rehabilitering og vedlikehold av eksisterende anlegg, i all hovedsak lakseanlegg. Her har vi to store kunder Nova Sea og Organic Seafarm, sier han.

Lokal spesialist på elektrotermografering
På landbrukssiden er pågangen stor, ikke minst på grunn av kompetansen bedriften har på elektrotermografering
– På landbruk har vi gjort installasjoner på en del nye fjøs i Bodø, Beiarn, Meløy og Steigen. I tillegg har vi mange oppdrag innen elektrotgermografdering for landbrukskunder, en metode som brukes for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr. Ingenting er verre enn når dyr brenner inne, vi hører dessverre altfor ofte at dette skjer. Vi er godkjent og sertifisert for brannforebyggende elkontroll og termografering og opplever at stadig flere bønder ønsker å kontrollere og sikre el-anleggene i fjøsene sine, sier han.

På disse oppdragene benyttes termografikamera, et instrument med infrarød teknikk, som omdanner infrarød stråling (IR-bilder) til vanlige bilder. Det er ved hjelp av disse bildene man avdekker temperaturvariasjoner i det elektriske anlegget. En unormalt høy temperatur vil bli sett på som et avvik, og IR-bildet blir deretter bli analysert. Flere forsikringsselskap krever at det foretas regelmessig termografering av elektriske systemer og installasjoner, eller gir rabatt på forsikringen når dette er gjort.

– Dette er noe som landbruket selv er klar over og som stadig flere benytter seg av. For å få maksimal forsikringsrabatt må termograferingen gjennomføres hvert tredje år. Her i området tror jeg vi er den eneste bedriften som er sertifiserte. Etter coronaen merker vi en god pågang av disse oppdragene, det er en fin måte å knytte kundene til seg på, som gir mulighet for en lengre horisont enn enkeltoppdrag.

FIRE GLADE HERRER I NORD: Fra venstre: Tommy Rismyhr, Robert Bjørklud, Jens-Hermann Ditlevsen
og daglig leder Jon-Einar Brattøy i Brattøy Elektriske, Hege Kristin Brattøy var ikke tilstede.


Upåklagelig service”


Brattøy er en god Sonepar-kunde og har tett kontakt med avdelingen i Bodø.
– Vi handler stort sett kun hos Sonepar, så mye som 70 prosent av det vi trenger handles her, først og fremst fordi de er en leverandør i Elkonor-kjeden, som vi tilhører, dernest fordi de har noen flotte folk! Jan Tore og Hans på Bodø-avdelingen er våre “go-to-personer”, de har virkelig lyst til å hjelpe oss, service og oppfølging er helt upåklagelig, også går det faktisk an å ta en telefon til dem og de svarer alltid, og det er det ikke mange som kan skilte med i dag, slår han fast.

Gode utsikter i nord
Markedet i og rundt Bodø for elektrikere er solid, det mangler ikke på oppdrag eller prosjekter og utsiktene er lyse ifølge Brattøy:
– Vi har veldig godt tilfang av  oppdrag, så vi har all grunn til å være positive til 2023. Her ser vi ingen tegn til nedgang. Mellom løpende jobber har vi også avtaler med betydelige kunder, som Tomra, hvor vi utfører service og vedlikehold på 76 panteautomater fra Saltfjellet til Fergekaia. Så ser vi at etterspørselen etter solcelleanlegg og energibesparende løsninger øker. Selv om strømprisene er lavere i Nord, merker vi at kundene er stadig mer interesserte i styringssystemer og energibesparende løsninger. Det er bare et spørsmål om tid før strømprisene øker i Nord, så vi må henge med og ta en del av markedet som er i ferd med å åpne seg, avslutter han.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar