Lyssetter Tromsøs nye bydel

av Kristin Bredesen

Med Sonepar som preferert grossist finner elektrobedriften Nor-El AS kreative og gode løsninger både på lys og andre tekniske installasjoner i den nye bydelen Vervet i Tromsø.

Nor-El har et langt og godt samarbeid med Sonepar. Bedriften, som feiret 20-års jubileum i fjor, teller 28 ansatte og arbeider med elinstallasjoner hos private kunder og i næringsmarkedet i Tromsø. Bedriften har en betydelig del av elektroinstallasjonene tilknyttet utviklingen av den nye bydelen «Vervet» i Tromsø. Tett på Tromsøbrua, har Vervet en spektakulær beliggenhet ved vannkanten og ligger i randsonen av etablerte bysentra og utvidelsen av denne. Her skal et mangfold av utviklings- og byggeplaner iverksettes i årene fremover, både innenfor næring og bolig, i det som tidligere var et avstengt industriområde.

Serviceleder Rune Skrede Lund i Nor-El mener utviklingen av Vervet tegner til å gi flere spennende prosjektarbeider for bedriften, også i tiden fremover.

Største miljø-jobb i Nord-Norge
LPO arkitekter har siden 2017 regulert og utviklet den nye bydelen på oppdrag for utbyggeren Vervet AS. Opprenskningen av et område hvor det i 170 år var verftsindustri, har kostet tid og ressurser. Alle massene på land er fjernet og byttet ut. Det er kanskje den største miljøjobben som er gjort i Nord-Norge i denne perioden. I tillegg bygges det en moderne bydel med fokus på klima, delingsløsninger og grønne valg med tanke på både tjenester og transport.

Første kapittel av Vervet er nå ferdigstilt med Maskinverkstedet og Cortenbygget, et leilighetsbygg for utleie. Deretter reiser bydelen seg, steg for steg, med totalt 440 nye hjem, et hotell på 16 500 m2 og hele 22.400 kvadratmeter næringsareal. Den neste store milepæl skjer i løpet av året når beboerne til 138 leiligheter får flytte inn. Vervet bydel planlegges ferdigstilt og klar for siste overtakelse sommeren 2027.

– På Vervet har vi blant annet levert og installert mye utendørsbelysning. Vi har også gjort alt av elinstallasjoner til flere bygg, med Sonepar som grossist. På Vervet Bakeri og på Maskinverkstedet har vi stått for prosjektering og levering av komplett installasjon på elektro – svakstrøm, brann- og alarmanlegg. På begge byggene har vi har hatt en rolle i å finne kreative og gode løsninger både på lys og andre tekniske installasjoner, sier serviceleder Rune Skrede Lund i Nor-El.

Nor-El har i samråd med kunde og lysleverandør fått laget flere spesialmaster i corten, et materiale som er gjennomgående på hele bydelen. Det er levert 4 store master på selve slippen som lyser opp de gamle slippvognene. Mastene er bestykket med flere typer lys som styres gjennom en KNX/DMX system. På kaipromenaden har de fått designet og produsert 11 master med gjennomgående Vervet logo og digitale RGBW-ledstriper. Disse også styrt av KNX/DMX. Sier Marius Amundsen som er prosjektleder for Nor-El på Vervet.

Satser steinhardt
Utviklingen av Vervet tegner til å gi flere spennende prosjektarbeider for bedriften, også i tiden fremover.

– Her vil vi fortsette å levere mye utendørsbelysning, i tillegg til arbeid med næringslokaler og utearealer – det er mye strøm som skal legges ute. Det satses steinhardt på denne bydelen, og selv om den ennå bærer preg av å være en byggeplass, begynner den gradvis å ta form. Dette er betydelig prosjekt for Nor-El, det er spennende å få være en del av prosessen gjennom oppdrag i de ulike byggetrinnene, sier han.

God bredde
På Tromsøya, midt i handelsparken, er elektrobedriften sentralt og sentrumsnær plassert.

– Markedssegmentet vi opererer i har tradisjonelt vært private. Vi har fortsatt mye arbeid her, men ser en gradvis dreining mot stadig flere næringskunder og mellomstore prosjekter i dette segmentet. Vi forsøker å ha en god bredde og ønsker å dekke det meste, derfor har vi opprettet en egen telecomavdeling, som arbeider med fiber og data. I tillegg satser vi på automasjon og har ansatt vår første automasjonstekniker. Vi ser at kundenes etterspørselen etter denne kompetansen øker i takt med at byggene blir mer avanserte. Store sentraliserte driftsanlegg og tung programmering fremtvinger at vi må videreutvikle kompetansen i denne retningen, sier Skrede Lund.

Stadig flere med doble fagbrev
– Elektrikerfaget er så utrolig bredt, man er avhengig av å ha spesialister med særlig interesse for et eller flere fagfelt. Vi erfarer at elektrikere med interesse for automasjon lærer mye av å jobbe med automatiker. Samarbeidet gjør at de utvikler seg til å bli mer allsidige, jo mer allsidig elektrikerne våre er, jo bedre kan vi betjene kundene. Vi har mange ansatte som er flinke til å tilegne seg ny kunnskap, dette støtter vi opp om. Blant de ansatte har vi flere som både er telekommunikasjonstekniker og elektriker, og det blir stadig flere som har kombinasjonsutdannelser, eller flere fagbrev, det er effektivt både for bedriften og kunden at vi kan sende en mann som har bredde og kan fikse flere ting samtidig, sier han.

Service i høysetet
Nor-El har samarbeidet med Sonepar i en årrekke, et samarbeid Nor-El setter stor pris på.

– Det fungerer veldig godt. Sonepar setter service høyt på agendaen og strekker seg langt for kundene. Ved behov tar om så avdelingsleder selv kjøreturen til oss med materiell vi trenger. Det kaller vi service, og det er også grunnen til at vi har så stor del av omsetningen vår i Sonepar. Vi er helt avhengig av at grossistlageret er «up to date», vi erfarer at de tilpasser sortimentet til våre ønsker og behov, og at de alltid fikser det vi trenger, fastslår han.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar