Mangel på digital kompetanse bremser digitaliseringen

av Kristin Bredesen

Selv om næringslivet erkjenner nødvendigheten av digitalisering, er ikke alle mellom- og toppledere rustet for omstillingen. – Mange innser behovet men har ikke tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre nødvendige digitaliseringstiltak, sier direktør Smart Infrastructure i Siemens, Nils Klippenberg.

Det er fjerde året på rad Siemens utgir rapporten «Digital temperaturmåler for norsk næringsliv». Ifølge Siemensrapporten er det mangel på digital kompetanse, som er det største hinder for økt digitalisering i norske selskaper. Årets utgave fastslår at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen. – Selv om 74 prosent mener digitalisering er svært viktig for deres konkurransekraft de neste fem årene, sier kun 55 prosent at det er svært viktig å gjøre noe med det allerede i dag. Rapporten indikerer en avstand mellom hvordan næringslivet oppfatter digitalisering og næringslivets faktiske evne til å omstille seg på en rask og god måte, sier Klippenberg.

– Ved å bruke digitalisering og big data, kan vi utvikle nye forretningsmodeller og måter å levere produkter og tjenester til markedet på, sier direktør Smart Infrastructure i Siemens, Nils Klippenberg.

– 24 prosent svarer at konkurrentene i egen bransje har styrket sin konkurransekraft i svært stor grad som følge av digitalisering, mens 13 prosent opplever svært stor konkurranseøkning som følge av digitalisering, sier Klippenberg, som mener dette vitner om en falsk trygghet i næringslivet.

Erfarne medarbeidere vet hvor skoen trykker
Digitalisering er et populært krydret ord, som har mange fortolkninger. – I gamle dager snakket vi om reengineering, om i praksis handlet om en effektiv omstilling av bedriften. Ved å bruke digitalisering og big data, kan vi utvikle nye forretningsmodeller og måter å levere produkter og tjenester til markedet på, sier Klippenberg. Han mener at digitalisering ikke utelukkende handler om å ansette nye medarbeidere, men i like stor grad å ta vare på de med mange års erfaring. – Nye medarbeidere har mindre erfaring om operative problemstillinger, noe som de med lang erfaring har tilegnet seg god kunnskap om. Derfor er det viktig å la eldre og unge medarbeidere gå i tospann for å oppnå større synergier. Erfarne medarbeidere har detaljkunnskap om bransjen, industrien og egen bedrift og vet hvor skoen trykker.
Unge mennesker kan mye om IT-teknologi men mangler erfaring om hvordan den skal benyttes til det beste for bedriften. Derfor er kombinasjonen av operativ kompetanse gull verdt, mener Klippenberg.

Bidrar til å øke konkurransekraften
– Digitalisering og samspillet mellom medarbeider kan bidrar til å øke konkurransekraften, styrke bunnlinjen og øke inntjeningen. For å få det til må man tenke operativt og foredle produksjonsprosessen, engineering- og innkjøpsprosessen og til slutt operativ prosess, sier Klippenberg. Hovedfunn

Et av hovedfunnene i undersøkelsen er at mangel på digital kompetanse internt i virksomhetene bremser digitaliseringen og ikke økonomiske faktorer. Skal vi lykkes med digitalisering, må vi få menneskene til å forstå bruken av teknologien. Et digitalt kompetanseløft på alle nivåer i en organisasjon, er viktig for å lykkes og da spesielt digitale omstillingsprosesser. Samtidig viser undersøkelsen at mange mellom- og toppledere ikke har ledelseskapasitet på dette området og er helt klare for digitalisering, sier Klippenberg til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar