Montering av solcelleanlegg må utføres riktig

av Kristin Bredesen

– Montering av solcellepaneler må utføres riktig slik at man unngår fare for branner. Slike anlegg har relativt høye strømmer før de konverteres til AC for vekselstrøm. Da er det viktig at alle kontaktpunkter skrus sammen på riktig måte for å unngå overgangsmotstand og varmeutvikling, sier adm. direktør Leif T. Aanensen i NEK.

Derfor må elektrikere ha inngående monteringskunnskap. Elektroinstallatører som arbeider med generell elektro og som nå går inn på dette markedet, må sette seg inn i alle regler som gjelder for slike spesialinstallasjoner, sier Aanensen.

Riktig og god praksis
– Vår oppgave er å få komiteene til å definere riktig og god praksis gjennom standardene. Jeg bruker ofte et bilde for å tydeliggjøre vår rolle i forhold til komiteene: Vår rolle er å drifte «fotballbanen», mens medlemmene i komiteene påtar seg spillerrollen. Vi er oppmenn for systemene og skal sørge for at de fungerer i henhold til reglene som er satt, påpeker Aanensen.

Adm. direktør Leif T. Aanensen i NEK

Følg praksis
– Å følge god praksis er særdeles viktig for solcelleanlegg og ikke minst integrering mot energilagringssystemer som batterianlegg i bygninger. Det vil medføre en viss kompleksitet i anlegget som krever kompetente medarbeidere som kan utføre oppdragene på en sikker og forsvarlig måte, sier Aanensen.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar