Næringsbygg ombygges til boliger

av Kristin Bredesen

Utviklingen kan få store konsekvenser for bygging og utleie av næringseiendommer i Norge. – Det er ikke utenkelig at næringseiendommer i Oslo blir bygd om til leiligheter, næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

– For vår bransje kan en slik ombygging føre til mange tele- og dataoppdrag med omlegging til smarte og digitale løsninger, sier Strandskog. – Sammenstilling av medarbeidere i store og åpne kontorlandskap står trolig for fall. Når eksisterende lokaler skal utnyttes og nye bygges må vi tenke pandemiberedskap. Vi vil trolig se fremveksten av rotasjonsordninger der arbeidstakere er på kontoret et visst antall dager i uken og flekser på hjemmekontor resten av tiden. Kontorutnyttelsen vil kanskje bli på 60 prosent eller lavere.

Digitalisering og bruk av hjemmekontor har ført til større fleksibilitet for bedrifter. – Dette er noe de kommer til å utnytte mer når samfunnet er tilbake til normalen. Sintef kartlegger nå behovet for å bygge nytt eller restaurere eksisterende bygningsmasse i Oslo. De planlegger for bedre kapasitets- og ressursutnyttelse av lokalene og satser på pandemiforebyggende tiltak. Skal flere jobbe hjemmefra, må arbeidsgivere følge arbeidsmiljøloven og tilrettelegge for fibertilgang, digitale løsninger og kontorfasiliteter. Regelverk og lovverk, som gjelder for kontorer, må også gjelde for hjemmekontor.

Fra næringsbygg til leiligheter

På spørsmål om hvilke konsekvenser det får dersom flere bedrifter velger å flytte fra byene og satser på rotasjonsordninger, telejobbing/hjemmekontor, svarer Strandskog:
– Se bare på Sintef som har hatt en voldsom vekst og ansatt mange nye medarbeidere. De har valgt å restaurere sine gamle lokaler, som vil gi et lavere klimaavtrykk. Personlig mener jeg vi ikke har behov for nye forretningsbygg i Oslo og jeg er overbevist om at det vil bli en stagnasjon i etterspørselen etter private og offentlige næringsbygg. Trolig vil flere av dagens næringsbygg bli konvertert til boliger. Med den enorme boligmangelen vi har i Oslo, kan næringseiendommene enkelt ombygges til leiligheter. For tekniske entreprenører vil dette bli et kjempestort marked. Husk at tekniske
fag alene står for 70 – 80 prosent av rehabiliteringene.

Naivt å tro noe annet

– Er det realistisk at Norge får de samme tilstander i Norge som på Manhattan i New York der leieprisen på kontorer har falt med 25 prosent og hvor store selskaper sier opp sine kontorleieavtaler?
– Det vil være naivt å tro noe annet. Amerikanerne er kjent for å være raske på labben og kvitte seg med ulønnsomme virksomheter. Se bare på nedleggelsen av store kjøpesentre i delstatene. Jeg er overbevist om at vi etter hvert vil få samme tilstander her til lands, og jeg registrerer at flere bedrifter allerede planlegger for en slik innovasjon. Nå er jo leiekostnadene på Manhattan ekstremt høye, men ut fra norske forhold er også leiekostnadene på Bjørvika og Aker Brygge høye. Se på Skøyen-utbyggingen i Oslo der det siste utspillet fra Plan- og bygningsetaten er at de vil øke antall leiligheter og redusere arealene til næringsbygg.

Konvertering til leiligheter

Er det realistisk å se for oss en by uten næringsbygg?

– Vi må skille mellom næringsbygg og butikker. Mitt håp er at mange kontorarealer i Oslo blir konvertert til leiligheter. Folk vil ha nærbutikker, bakerier, restauranter, puber og barer i nærheten av der de bor. Områder med næringsbygg ligger brakke om kvelden når folk går hjem fra kontoret. Slike områder bør ombygges til leiligheter. Det vil skape et pulserende byliv med en helt annen form for næringsutvikling hvor service- og tjenestetilbud prioriteres. For Oslo kan dette bli en vinn-vinn situasjon.

Skyhøye leiekostnader

Amerikanske bedrifter forlater nå store byer til fordel for telejobbing og hjemmekontor på grunn av skyhøye bo- og leiekostnader.
– Bedrifter ser at de kan operere like bra fra små kommuner og tettsteder. Unge familier i etableringsfasen kan nå realisere bodrømmen med et rekkehus og en hageflekk utenfor bynære strøk. For distriktsutbyggingen kan det bli en fordel at flere velger å flytte ut av storbyene, sier Strandskog. – For å få flere til å flytte utenbys må vi få fortgang i utbyggingen av bredbåndsnett, fiber og 5G og er et must for å få Norge inn i giga-samfunnet. Renovering av næringseiendommer vil tilføre vår bransje store oppdrag med installasjon av teknisk infrastruktur. På energieffektivisering, som myndighetene kaller for Innovation Wave, skal renovasjonstakten dobles sammenliknet med dagens nivå. Smarte bygg og energieffektiviseringstiltak
vil gi enorme ekspansjonsmuligheter. Vi sitter på en gylden gren, ikke bare i forhold til klima, men også i forhold til reurbanisering. For vår bransje kan det bli en vinn-vinn situasjon, sier Strandskog til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar