NEK 700 oppfyller myndighetenes kvalitetskrav

av Kristin Bredesen

NEK 700 er i dag en ledende metode for installasjon av ekom-anlegg. Kravene i standarden sikrer at installasjonen er i tråd med ekomforskriftens mål.

Nasjonal Kommuniaksjonsmyndighet stiller seg bak NEK 700 og mener standarden er en anbefalt metode som oppfyller bestemmelsene til kvalitet. Standardserien NEK 700 er fundamentet for planlegging
og bygging av kabelinstallasjoner i ekomanlegg. De skal være fagmessig utført og ha en tilfredsstillende kvalitet. Samtidig må det tas hensyn til hva nettet skal brukes til, hvilke nett som skal tilkobles og overføringskrav.
– Nkom stiller krav til at det brukes en standard og at man kan dokumentere at kvalitetskravene er oppfylt. NEK 700 serien tilfredsstiller Nkoms krav. Det er en enkel vei til et ekom-anlegg og som er i tråd med forskriften, sier senioringeniør Svein Roar Jonsmyr i Nkom

Kompetansekrav
Det er ikke krav til at hver enkelt montør hos en ekom-installatør skal være sertifisert. Det er virksomheten som er autorisert. Imidlertid er det et myndighetskrav til at virksomheten har minst én kvalifisert person i en 100 prosent stilling. Vedkommende har ansvaret for alt det faglige innen ekominstallasjoner for i bedriften. For å bli kvalifisert person må man ha formell utdannelse og relevant praksis.

– Det er strenge krav for å bli kvalifisert personell (KP) i en ekom-virksomhet. Vedkommende får ansvaret for kompetansen til montører og kvaliteten til alle installasjoner som virksomheten skal gjennomføre. Når det benyttes standardiserte metoder, som NEK 700, er det enklere for en KP å bekrefte at bedriften tilfredsstiller bestemmelsene i ekom-regelverket, fortsetter Jonsmyr.

Tilsyn av ekom anlegg
Nkom foretar årlig en rekke tilsyn av ekominstallasjoner. Kontrollene avdekker noen negative avvik til kravene om god teknisk kvalitet i ekomnettet. En viktig garanti for at installasjonen er i tråd med forskrifter og kravene i NEK 700, er samsvarserklæringen, som gis til oppdragsgiver. En samsvarserklæring skal alltid utstedes etter fullført installasjon og er et viktig juridisk dokument ved eventuelle tvister.

– Når vi foretar tilsyn skjer det etter NEK 700 serien, der vi kan avdekke eventuelle avvik i forskriften. Nkom kommer i tiden fremover til å utføre flere tilsyn rettet mot blokker og blokkbebyggelse. Hensikten er å finne ut om installasjonene er i henhold til NEK 700 serien og den nye bredbåndsutbyggingsloven, avslutter Jonsmyr.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar