NEK Akademiet

av Kristin Bredesen

NEK Akademiet er et område hvor læring og kunnskap om standardisering er satt i fokus.

Det vil være mulig å melde seg på kurs, lese interessante artikler, drive selvstudier og på sikt gjennomføre e-læring. Kursene er rettet mot medlemmer i NEKs normko-miteer, men egner seg også for andre som har lyst til å lære om standardiseringsarbeid. Kursene vil ta for seg sentrale temaer som forbereder deltakerne til arbeidet i norske normkomiteer.

Verdien av standardisering

Gjennom dagen vil man lære om verdien av standardisering, relevante prosesser, begre-per og nyttige verktøy.
– NEK har hatt en formidabel medlemsvekst de siste årene og nå ønsker vi å bygge kompetanse og tilby våre medlem-mer de nødvendige verktøy for å mest ut av komitearbeidet, sier Eirik Sollie i NEK.

Grunnleggende og viderekommende kurs

Nytt i 2021 er at NEK lanserer to kurs, hvor del 1 tar for seg det grunnleggende, men del 2 er rettet mer mot viderekommende. Begge kursene anbefales for både nye ko-mitemedlemmer og etablerte som ønsker en oppfriskning og en formell gjennomgang.
– Når man ser på medlemsbasen vår er det åpenbart at det forskjellig behov i for-hold til erfaring og kompetanse. Ved å tilby to kurs kan vi tilpasse innholdet sånn at alle får et godt utbytte av å delta, fortsetter Sollie.

Nettkurs

Kursene gjennomføres på nett og påmelding gjøres gjennom våre arrangements-sider.
– Pandemien har gjort at alle bransjer har måtte omstille seg til webbasert kommunikasjon. Dette gjør at arrangementene i NEK Akademiet er lettere å skalere opp og ned etter behov og at vi kan nå ut til enda flere, avslutter Sollie.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar