Nelfo foreslår dobling av Enova støtte til husholdninger

av Kristin Bredesen

En medlemsundersøkelse utført av NHO viser at koronaviruset har ført til en nedgang i aktivitetsnivå hos Nelfos medlemsbedrifter. Husholdningsmarkedet er særlig hardt rammet. Som ett av flere mottiltak foreslår Nelfo at myndighetene, gjennom Enova, styrker husholdningstilskuddene for energieffektiviseringstiltak.

I et felles opprop sammen med bransjeinteresser og arbeidstakerorganisasjoner, forbrukerinteresser og miljøvernorganisasjoner, foreslår Nelfo en midlertidig dobling av Enovas tilskudd til husholdningene.

Ødeleggende for miljøvennlig omlegging

Det er ille at koronaviruset er ødeleggende for arbeidstakernes og bedriftenes økonomi. Utviklingen viser at situasjonen også er ødeleggende for den miljøvennlige omleggingen av energibruk som er nødvendig for at Norge skal nå sine klimamål.
Som et av flere mottiltak, ber Nelfo sammen med ti organisasjoner i et brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om at Enova dobler støttesatsen for energitiltak i husholdninger i forhold til dagens nivå

Stimulanse til boligeiere

En slik støtte vil stimulere flere boligeiere til å gjennomføre ulike tiltak, og kan bidra til færre konkurser, oppsigelser og permitteringer i de berørte bransjene, skriver Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, VKE, Naturvernforbundet og en rekke andre organisasjoner i brevet.

Sterkere virkemiddelbruk

Før krisen inntraff 12. mars, hadde Enova varslet at støttesatsene for bl.a. solceller, balansert ventilasjon og varmepumper skulle reduseres f.o.m 1. april. Den 24. april offentliggjorde Enova imidlertid at endringene utsettes til 1. juli pga. koronasituasjonen. Nelfo mener imidlertid at situasjonen krever en langt sterkere virkemiddelbruk for å unngå at det grønne skiftet settes på vent. En dobling av støttesatsene vil derfor kunne gi et riktig og viktig signal til markedet.


Organisasjonene som står bak brevet til klima- og miljøministeren er:

 • Nelfo
 • Norsk Varmepumpeforening
 • VKE (Foreningen Ventilasjon Kjøling Energi)
 • Naturvernforbundet
 • Solenergiklyngen
 • Huseierne
 • Elektroforeningen
 • Zero
 • WWF
 • El- og IT-forbundet
 • Rørentreprenørene Norge

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar