Ny nettleiemodell

av Kristin Bredesen

Den nye nettleiemodellen, som trer i kraft fra neste år, kan gi store markedsmuligheter. Den vil bidra til økt etterspørsel etter løsninger for energifleksibilitet, styring og lokal energilagring.

Næringspolitisk direktør i Nelfo Tore Strandskog, mener endringene vil skaper nye markedsmuligheter for medlemsbedriftene. – Det vil øke etterspørselen etter produkter og tjenester som våre medlemmer leverer. Forbrukerne kan med nettleiemodellen spare mye på å tilpasse strømforbruket etter nye prissignaler.

– Forbrukerne kan med nettleiemodellen spare mye på å tilpasse strømforbruket etter nye prissignaler, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

Ikke entydig positiv
Strandskog er imidlertid ikke bare positiv til den nye modellen fordi den reduserer lønnsomheten med å investere i enøktiltak. – Vår største bekymring er at den nye nettleien kan redusere lønnsomheten i tradisjonelle energisparetiltak. Vi frykter også at nettleien kan bli for komplisert å forholde seg til for vanlige folk. Nettselskapene har et viktig ansvar med å balansere ulike interesser. Vi har et godt samarbeid med netteierne slik at vi kan ivareta alles interesser, påpeker han.

Om den nye nettleien:

  • 11. juni 2021 vedtok Olje- og energidepartementet en helt ny modell for nettleien som innføres fra 1. januar 2022.
  • Hensikten med modellen er å øke utnyttelsesgraden av nettet, slik at behovet for nettinvesteringer og økt nettleie reduseres.
  • Den nye nettleiemodellen vil også gi nye prissignaler som skal motivere forbrukerne til å redusere effektforbruket og utnytte perioder med økt nettkapasitet
  • Nettselskapene har fått stor frihetsgrad i utforming av nettleien. Nelfo mener at flere viktige hensyn må ivaretas når detaljene i det enkelte nettselskap fastsettes.
  • Det må etableres enkle og standardiserte prissignaler for utjevning av eget forbruk i tillegg til et energiledd som fortsatt vil gi lønnsomhet i forhold til energisparing og egenproduksjon.
  • Det primære er at modellen er enkel å bruke for kundene.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar