Nye Deichmanske bibliotek

av Kristin Bredesen

Signalbygg er alltid utfordrende! Nye Deichmanske bibliotek på Anne-Cath. Vestlys plass i Bjørvika i Oslo åpnet dørene for publikum 20. juni i år. OneCo Elektro AS hadde det elektrotekniske ansvaret i bygget.

OneCo Elektro AS sikret seg kontrakten med Kultur og Idrettsbygg Oslo KF for alle elektro- og teleleveranser i 2016. Utslagsgivende var pris, kvalitet og HMS. Nye Deichmanske hovedbibliotek er et signalbygg, som er lokalisert rett ved operaen i Bjørvika. OneCo brakte med seg et solid team med lignende erfaring fra den store T2-terminal utbyggingen på Gardermoen.

– Dette er i tråd med vår bevisste satsning på å tilby konkurransedyktige løsninger og gjennomføringsmetoder innenfor tradisjonelle segmenter som elkraft, automasjon og elektroinstallasjoner, sier prosjektleder Knut Andersen i OneCo, som hadde ansvaret for hele installasjonsarbeidet på Deichmanske bibliotek

Nytt signalbygg i Oslo

Nye Deichmanske bibliotek er et nytt signalbygg i Oslo. Kostnadsrammen var på i underkant av 2,5 milliarder kroner inkludert tomt, arkitektkonkurranse, konsulenter og entrepriser. Kommunens mål er 2 millioner besøkende pr år.

Sterk- og svakstrømleveranser

Kontrakten til OneCo besto av både sterk- og svakstrømsleveranser. De omfattet brannvarslings- og talevarslingssystem, ikt-infrastruktur, ups-anlegg, nødstrøm-aggregater, adgangs- og overvåkningssystemer, belysning og lysstyringssystemer. – Våre installasjoner ble verlevert i midten av desember 2019, forteller Andersen. – På det meste var over 40 montører involvert i arbeidet med bl.a. betydelig forsering mot slutten av prosjektet.

Fem etasjers bygg

Bygget består av fem etasjer, der tre har innskutte mesaniner. I tillegg kommer en kjelleretasje med flerbruks- og kinosal. Første etasje, «Torget», har resepsjonsområde, restaurant og publikumsinngan ger mot Dronning Eufemias gate i nord, Operagata i sør og Anne Cath Vestlys plass mot vest. Det er også lagt inn et utleieareal til utadrettet virksomhet. Hver etasje har sitt eget særpreg. Andre etasje har avdelinger for barn og skjønnlitteratur, tredje etasje retter seg mot ungdom, fjerde etasje har mer faglitteratur, samtidig som både fjerde og femte etasje vil ha en fortetting av studie- og leseplasser.

Signalbygg er utfordrende

– Biblioteket, som er oppført etter passivhusstandarden, har et areal på 23 500 m2 fordelt på fem etasjer. Det finnes knapt nok en rett vinkel i bygget, og ingen himling. Mesteparten av installasjonene går i installasjonsgulv, som også fungerer som luftkanal for ventilasjonssystemet, sier Andersen – Signalbygg er alltid utfordrende men stort sett har arbeidene gått etter planen. Byggeier valgte det nyeste og beste av LED-teknologi, og i biblioteket er det installert 5 600 lysarmaturer.

Bruk av BIM-modell

I Nye Deicmanske bibliotek har man fulgt BIM-modellering, som RIE hadde ansvaret for. Modellen er også tilpasset for bruk til forvaltning, drift og vedlikehold. – I prosjekteringen av Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo, som har byggestart i 2021, vil vi trolig arbeide annerledes i forhold til BIM-modelleringen. Her vil vi i større grad utveksle informasjon med digital samhandling. Nye Deichmanske ble prosjektert i 2016-2017 og bruken av BIM har utviklet seg mye siden den gang, påpeker Andersen

Et konsern i medvind

OneCo Elektro AS er en del av OneCo konsernet som har spesialisert seg på kommunikasjon, sikkerhet, automasjon, overvåking, elkraft og elektroinstallasjon innen bygg, fornybar energi, infrastruktur og
industri. OneCo har i dag rundt 3000 medarbeidere og en årlig omsetning på rundt 5 milliarder. Vi er lokalisert i Kristiansand, Sandnes, Bergen, Oslo, Drammen, Trondheim og Stockholm, men gjennomfører prosjekter, drift, vedlikehold og beredskap i hele Norge. OneCo har hatt en sterk vekst de siste årene og opplever en god tilstrømming av erfarne medarbeidere som ønsker å være med på laget.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar