Nye krav og anbefalinger i NEK 400: 2018 øker brannsikkerheten

av Kristin Bredesen

Kravene til beskyttelse mot varmeutvikling som følge av en feil i elektrisk utstyr er betydelig skjerpet i NEK 400:2018 [1] i forhold til forrige utgave. Tidligere utgaver av NEK 400 har ikke tatt særskilt hensyn til varmeutviklingen på selve feilstedet, men kun tatt særlig hensyn til kabelen eller lederen som forsyner feilstedet. To spesielt viktige nyheter øker brannsikkerheten betydelig, men også måten vi må tenkte på ved prosjektering og bygging av elektriske anlegg.

Nytt i 2018 er NEK 400-4-425 som spesifiserer at enhver feilstrøm som følge av en kortslutning skal kobles ut innen 5 sekunder. Det er dermed ikke lenger tillatt med stående kortslutning, selv om lederen tåler feilstrømmen. Årsaken er at temperaturen i lysbuen som blir stående over selve feilstedet kan blir mer enn 4000°C, også ved svært lave strømmer. Strømmer som er lavere enn både overstrømsvern og jordfeilvern kobler ut på. Utkoblingstider over 5 sekunder har tidligere vært akseptert, blant annet for hovedkurser. Den kanskje viktige nyheten er en anbefaling i NEK 400-4-421 og Tillegg 42A om bruk av lysbue-deteksjonsutstyr, AFDD. Dette anbefales brukt i:
• områder beregnet for sovende personer
• områder med brennbart materiale eller konstruksjonsmaterialer (BE2, CA2, CB2)
• områder med uerstattelige verdier

Lysbuer står for 35 % av brannene i elektrisk utstyr og anlegg [2]. Slike lysbuer kan forårsakes av dårlige tilkoblinger og støpsler, skadede skjøteledninger og fast installert kabel, eller ødelagt isolasjon på grunn av bruk og aldring. Forkortelsen AFDD er en engelskspråklig normativ betegnelse for Arc Fault Detection Device. En AFDD er enten integrert i en jordfeilautomat, eller som en tilleggsmodul, og kan detektere og koble ut på serie- og parallellysbuer, samt lysbue til jord. En liten mikroprosessor analyserer strømmen i kretsen, og kan kjenne igjen formen på en lysbue. Disse er karakteristiske med mye høyfrekvent støy, men kan ligne på enkelte typer belastninger som for eksempel en drill. Mikroprosessoren gjenkjenner også dette, og vil ikke koble ut utilsiktet. AFDD er allerede et krav i USA, Canada og Tyskland, og anbefalingen fra IEC følges opp av flere andre europeiske land.

Referanser:
www.nek.no/produkter/nek-400/
https://www.dsb.no/reportasjearkiv/brannstatistikk-2018/

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS