Om Otra Norge

av Morten Myhrvold

Otra  Norge AS er en del av det verdensomspennende grossistkonsernet Sonepar som er verdens største aktør for distribusjon av elektromateriell. Sonepar har mer enn 48 000 ansatte og er representert i 48 land.

Se presentasjon av Sonepar her.

Otra Norge AS overordnede mål er å tilby våre kunder effektive leveringer av elektromateriell, og samtidig tilby god service og kompetanse. Således ønsker vi å fremstå som den mest pålitelige og forutsigbare partner å drive samhandel med i bransjen.

Otra Norge AS er etablert med egne selvbetjeningslagre på i alt 13 steder i Norge og har 145 ansatte. Omsetter for 1,1 milliard NOK og selskapet har planer for fortsatt vekst i eksisterende og nye markeder. Otra Norge AS som har sitt sentrallager i Drammen, har et vel utbygd distribusjonsapparat. Vareforsyningen til alle avdelinger skjer over natten, slik at produktene er tilgjengelig for kunden tidlig neste dag. Alle avdelingene har et fagkyndig personale som tilbyr lokal kompetanse innen sterk- og svakstrøm, lys, varme og industrielektriske produkter. Vi tilbyr kvalitetsprodukter fra markedsledende leverandører.

Elektronisk handel er et satsingsområde i Otra. Vi har investert i teknologi som gjør det enklere å tilpasse oss ønsker fra kunder og leverandører. På Otras nettsider kan du selv enkelt bestille varer, se vår produktkatalog, effektivt søke blant våre 140.000 varer og se på de siste produktnyhetene. For bestilling av varer hos Otra kan du også benytte deg av Otra app på smarttelefon eller løsninger for håndholdt PC som ePocket Handyman og SpeedyCraft. Vi tilbyr også system-til-system løsninger som FTP bestilling eller fullstendig integrasjon med BizTalk.

Vårt overordnede mål er å tilby våre kunder effektive leveringer av elektromateriell, og samtidig tilby god service og kompetanse. Således ønsker vi å fremstå som den mest pålitelige og forutsigbare partner å drive samhandel med i bransjen.

Benytt våre tjenester, still krav til oss, vi ønsker å være den beste aktør i bransjen.

Artikler om Otra i Sinus magasinet

Otra Norge AS Hovedkontor
Nedre Eikervei 65   
Postboks 1
3001 Drammen
Tlf.:  32 86 10 50
E-post: otra@otranorge.no

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS