Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbiler

av Kristin Bredesen

Enova har utlyst en konkurranse om områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil. I første utlysingsrunde kommer Enova til å støtte en kombinasjon av hurtigladere og lynladere i Finnmark og Nord-Troms.

– Elbilen må bli et reelt alternativ for flere brukere, både husholdninger og bedrifter. For mange er tilgang på hurtiglading viktig. Med vårt støttetilbud bidrar vi til å skape et bærekraftig lademarked, slik at det på sikt blir
lønnsomt å bygge ut hurtig- og lynladere i områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Adm.dir. Nils Kristian Nakstad i ENOVA

Støtter 33 hurtigladere og 17 lynladere i nord
Første runde av konkurransen tar for seg Finnmark og Nord-Troms. Her ønsker Enova å legge til rette for at det bygges et robust og fremtidsrettet ladenettverk. – Vi stiller krav om bygging av 33 hurtigladere og 17 lynladere fordelt på i alt 25 steder. I dag er det et fåtall hurtigladere og ingen lynladere i denne regionen, så dette blir et betydelig løft for elbilsatsingen i nord, mener Nakstad.

Første lynladere med Enova støtte
Dette blir de første lynladerne som bygges med støtte fra Enova. – Markedet er i rask utvikling, drevet frem av nye, større elbilmodeller med økt batterikapasitet og høyere energibruk. Samtidig vet vi at vinterkulda både begrenser ladehastigheten og øker energibruken ytterligere. Deler av Nord-Troms og Finnmark er i en særstilling med både kalde vintre og lange avstander. Derfor stiller vi som krav at lynladingen skal skje langs transportkorridorene, sier Enova-sjefen. I drift senest rundt årsskiftet 2020/2021


Langs utvalgte transportkorridorer ønsker Enova ladesteder med én hurtiglader (ladere med en ladeeffekt på minst 50 kilowatt), én lynlader (minimum 150 kW) og to AC-ladere med minimum 22 kW effekt. De øvrige ladestedene som er angitt i konkurransegrunnlaget skal minimum tilby to 50 kW-hurtigladere og to 22 kW-ladere. Laderne må være på plass og i drift om 18 måneder senere rundt årsskiftet 2020/2021.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar