Ønsker ladeklare bygg velkommen

av Kristin Bredesen

Regjeringen foreslår endring i byggeteknisk forskrift (TEK17) for å gjøre bygg ladeklare for elbiler. – Forslaget går ut på at nye bygg skal gjøres ladeklare ved å legge til rette for føringsveier med elektrisk infrastruktur, sier adm. direktør Frank Jaegtnes i EFO.

EFO har sammen med Nelfo og en rekke andre interesseorganisasjoner stått i bresjen for forslaget, som nå er til høring hos myndighetene. – På denne måten kan eiere og brukere av bygg enkelt bygge ut ladeanlegg etter behov. Kravet vil også gjelde ved større ombygging av eksisterende bygg, sier Jaegtnes. Han kan fortelle at forslaget er en oppfølging av et anmodningsvedtak (nr 717) fra Stortinget i 2017.

Deler av markedet fungerer dårlig

– Mange nybygg leveres med ladeløsninger i dag. Store deler av markedet etterspør og leverer mulighet for ladning av elbil i nye bygg. Deler av markedet fungerer dårlig, og flere bygg blir planlagt og bygget uten tanke på ladeløsninger. Det gjelder spesielt bolig- og næringsbygg som bygges og selges «nøkkelferdige». Her kommer kjøpere sent inn i prosessen, og ofte etter at slike valg er tatt. Det kan også gjelde enkelte andre bygg hvor planlegging for byggets bruksfase og videre utvikling, har vært svak. Her kan det bli en stor ekstrakostnad for eiere og brukere i ettertid når føringsveier og ladeinfrastruktur skal etableres, påpeker Jaegtnes.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilrettelegge for føringsveier på byggetidspunktet, i stedet for at brukere må etablere dem på et senere tidspunkt. – Forslaget vil gjøre det billigere å etablere ladeplasser
hvor det er et behov for dem, og derved privatøkonomisk lønnsomt. Det er viktig at kravene om ladeklare bygg følges opp. Det vil spare eiere av bygg og boliger for kostnader til ladeanlegg, og gi flere tilgang på ladeløsning.

Skritt i riktig retning
– Hvor viktig er det for bransjen å klargjøre for ladeklare bygg?
– Dette er et viktig skritt i retningen av å elektrifisere elbilparken. Uten en slik forskrift får vi et etterslep med å kunne tilby gode ladeløsninger. En slik ordning vil åpne opp for et større landsomfattende marked for leverandører av ladeløsninger og for installatører som får montasjeansvaret, sier Jaegtnes til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar