Pilotere hydrogendrevne løsninger på byggeplasser

av Linn Jeanette Agerup-Stamnes

Bygging av veier, tunneler, broer og annen transportinfrastruktur har til nå i stor grad vært avhengig av diesel som energikilde. Ved å bruke hydrogenbaserte brenselceller istedenfor dieselgeneratorer, kan byggeplasser blir mer klimavennlige fordi hydrogen kun slipper ut vanndamp og varm luft.

VEIEN MOT UTSLIPPSFRIE BYGGEPLASSER:
Implenia Norge bestiller TECO 2030 Fuel Cells til utslippsfrie byggeplasser,
Brenselcellene skal etter planen leveres i løpet av 3. kvartal Foto: TECO

TECO 2030 og Implenia Norge har siden 2021 samarbeide om å utvikle og teste hydrogendrevne konstruksjonsløsninger til bruk på bygge- og anleggsplasser som vil bidra til å redusere klimagassutslippene. De to selskapene inngikk en samarbeidsavtale med en varighet på fem år, som inkluderer tre innledende trinn: Prosjektfinansiering, produktutvikling og kommersialisering og bruk. I 2021 ble selskapene tildelt støtte fra Enova nå gir samarbeidet gir resultater: Implenia bestiller to TECO 2030 FCM400 brenselcellemoduler for en total effekt på 800 kW med alt kraft- og automasjonsutstyr. TECO 2030 Fuel Cell Container vil fungere som en nullutslippsenergiløsning for lading av Implenia Norges elektriske maskineri og byggeplasser. Implenia har en opsjon på å inkludere ytterligere to brenselcellemoduler (FCM400) i HydroPilot containeren som kan øke effektkapasiteten til 1600 kW installert i samme HydroPilot container. Brenselcellene skal etter planen leveres i løpet av 3. kvartal 2023.

Tilpasset norske forhold

Utbygging og vedlikehold av veier fører til betydelige klimagassutslipp fra anleggsmaskiner. For å kutte utslippene er det i all hovedsak to løsninger som gjelder; maskiner som går på batteri eller hydrogen.

Norge er et langstrakt land og tilgangen på strøm varierer, så anleggsmaskiner på hydrogen vil spille en viktig rolle for overgangen til nullutslipp i denne sektoren. Der det er lang avstand til strømnettet er det en utfordring å drifte batteridrevne maskiner. Transport av batterier frem og tilbake til ladestasjon er både tidkrevende og dyrt. Da kan hydrogen være den ideelle løsningen, slik Volvo har demonstrert med verdens første hydrogendumper.

Ved å bytte til brenselceller kan applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bruke klimavennlig hydrogen istedenfor fossile drivstoff, og dermed bli helt utslippsfrie. Brenselceller fungerer uten å være tilkoblet strømnettet, og vil være like mobile og fleksible som tradisjonelle dieselgeneratorer.

Implenia tror hydrogenbrenselceller vil spille en stor rolle for å nå ambisjonen om å gjøre transportsektorens byggeplasser fossilfrie. Dieselgeneratorer er i dag hovedkraftkilden på infrastruktur-byggeplasser og en betydelig kilde til klimagassutslipp. At en internasjonal infrastrukturentreprenør som Implenia går videre med hydrogenbrenselceller som energikilde for sine anlegg er med på å sende signal om at dette nå er et anvendelig utslippsfritt alternativ for tunge bruksområder.

Implenia Norge er et datterselskap av Implenia AG, et multinasjonalt entreprenørselskap med ca. 9,000 ansatte med hovedkontor i Sveits. Implenia er i dag involvert i flere store infrastrukturprosjekter i Norge.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar