Regjeringens kompetansepakke: Viktige og langsiktige tiltak for bransjen

av Kristin Bredesen

Kompetansepakken som regjeringen tilbyr elektrobransjen på 190 millioner kroner er det viktigste langsiktige tiltaket til nå, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo. – Når første delen av krisa er over skal vi oppnå ytterligere vekst, understreker han.

Mye av veksten vil komme innen elektro. Elektrifiseringen har på ingen måte stoppet opp. I Europa er mye av tiltakene rettet inn mot grønn sektor og på elektrifisering av samfunnet. – At bedrifter og medarbeidere som jobber med elektrifisering av Norge, får et eget bransjeprogram, er et stort løft for det grønne skiftet. Selv om vi har store utfordringer med koronakrisen akkurat nå, må vi tenke langsiktig. Vi skal løse klimautfordringene og sikre grønn verdiskaping. Her blir kompetanse avgjørende, påpeker Guttormsen.

– At bedrifter og medarbeidere som jobber med elektrifisering av Norge, får et eget bransjeprogram, er et stort løft for det grønne skiftet, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

Kompetansepakken

Av kompetansepakken som ble lanser 3. april i år går 100 millioner kroner til 3. parts bransjeprogrammer og 50 millioner kroner til nettbasert opplæring. I tillegg vil minst 20 millioner kroner gå til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger. Sist men ikke minst 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte. Statsminister Erna Solberg sier at byggenæringen så langt har klart seg bra i møte med koronaviruset. Det vi snakker om i dag, bransjerelaterte etter- og videreutdanningsprosjekter, er en viktig investering i tiden etter korona. Vi må bli mer konkurransedyktige og enda flinkere på det vi gjør. Vi må få kostnadene ned slik at vi kan løse langt flere av de samfunnsoppgavene som vi står overfor, sier han.

Kompetanseheving gir konkurransefortrinn

Mange av Nelfos medlemsbedrifter har klart seg relativt bra fra samfunnet ble ned- – At bedrifter og medarbeidere som jobber med elektrifisering av Norge, får et eget bransjeprogram, er et stort løft for det grønne skiftet, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

– Til tross for pandemiutbruddet har vår bransje en særdeles viktig rolle med å utbedre og rette feil i elektriske anlegg. Vi er ikke rammet like mye som transport- og reiselivsbransjen, sier Guttormsen. – Nå som norsk økonomi er skadelidende, er det ekstra viktig å ha en oppegående bransje som er i stand til å rekruttere dyktige medarbeidere. For bransjen er kompetanseheving vårt viktigste konkurransefortrinn. Fra den første uka med nedstengning av samfunnet, var det mye forvirring. Nå har vi kommet i en situasjon der den usikre hverdagen er den nye malen. Jeg er imponert over den innsatsen
og omstillingsviljen som våre medlemsbedriftene viser.

Bransjeprogram

Første del av bransjeprogrammet for elektro og automasjonsbransjen vil konsentrere seg om å komme med tilbud raskt til permitterte og de som står i fare for å bli det. Kursenevil være åpne for alle, også for de som er i jobb. Nelfo og EL og IT Forbundet arbeider gjennom Nelfos regionskontor.

– Først ut vil være Trøndelag og Møre og Romsdal. Her er bedriftene i ferd med å velge hvilke kurs de skal satse på. Mange av kursene blir nettbaserte slik at de er tilgjengelig over hele landet, sier Guttormsen, som kan fortelle at kompetanse og livslang lærling er nøkkelen til at norske virksomheter, og medarbeidere skal styrke konkurransekraften og møte økende internasjonal konkurranse.

– Det blir viktigere å satse på forretningsutvikling innen tekniske løsninger og møte kundens behov. Samfunnsutviklingen på områdene elektrifisering og digitalisering vil endre vår bransje. Her skal bransjeprogrammet bidra til et kompetanseløft. Eksempler på forretningsmuligheter gjennom bransjeprogrammet er solstrøm, lagring og elbillading i boligselskap.

Sist men ikke minst viser Klimakur 2030 at elektrifisering og digitalisering må gi de største bidragene til klimaløsninger i Norge og internasjonalt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar