Rett ting på rett sted

av Kristin Bredesen

Hva er nøkkelen til en optimal installasjon med kabelføringssystemer?

Riktige valg av kabelføring-installasjoner kan føre til kortere installasjonstid, lavere kostnader og redusert miljøpåvirkning. Hvordan oppnår man en installasjon som er optimal for omgivelsene samtidig som den er i samsvar med gjeldende belastningskrav? Ulf Johansson, produktsjef for Wibe og DEFEM kabelføringssystem i Schneider Electric, gir oss svaret.

– Riktig valg av konsollavstand er viktig for å oppnå en effektiv installasjon. Med fire meters konsollavstand istedenfor to meter, kan færre elementer brukes. Det fører til lavere logistikk- og transportkostnader, påpeker
Johansson.

Som skjelett for kroppen

– Kabelføringssystemet er like viktig for byggets infrastruktur som skjelettet er for kroppen. Med kraftige og pålitelige kabelstiger lager man en sterk ryggrad som danner grunnlaget for hele el-installasjonen i bygget, mener han.

– Funksjonelle kabelstiger som kan brukes både horisontalt og vertikalt, forenkler og
effektiviserer arbeidet med å legge kabler. Kabelføringssystemer som er basert på klikksystem, er fremtidsrettet og minimerer installasjonstiden, hvilket igjen reduserer installasjonskostnadene.

Vellykkede produkter må oppfylle krav på høy ytelse, pålitelighet og kostnadseffektivitet:

– Ved å tilpasse installasjonen til dagens virkelighet og krav, får man en fremtidssikker og økonomisk installasjon som medfører lavere miljøpåvirkning, sier Ulf Johansson i Schneider Electric.

Korrosivitetsklassen

Omgivelsene produktet monteres i, det vil si korrosivitetsklassen, er avgjørende for levetiden til produktet, fortsetter han.

Korrosivitetsklassen er en klassifisering av forskjellige miljøer som baserer seg på korrosjonsgraden og korrosjonen per tidsenhet som metaller kan forventes å bli utsatt for på grunn av omgivelsene. Det er derfor viktig å velge riktig overflatebehandling som passer omgivelsene.

Hva styrer valget av overflatebehandling?

En grundig analyse av installasjonens miljø med tanke på forurensning, fuktighet, saltholdighet og sanitære forskrifter, danner grunnlaget for å velge en mest mulig økonomisk og bærekraftig løsning. Et tilbakevendende problem er at man ofte overdriver i valg av overflatebehandling. Det kan medføre betydelige og unødvendige ekstra kostnader:

– Det er ingen grunn til å velge for eksempel varmforsinket eller Zink + i et tørt innemiljø. Det ville gjøre installasjonen dyrere enn nødvendig, påpeker Johansson.

Ulf Johansson, produktsjef i Schneider Electric.

– En annen feil er å bruke en overflatebehandling som er tilpasset tørt miljø, i et fuktig utemiljø. Det ville forkorte levetiden til installasjonen. Det å analysere omgivelsene og tilpasse valget av overflatebehandling, fører altså til lavere kostnader og øker levetiden til installasjonen.

Spar 20 prosent på lengre kontrollavstand

Konsollavstanden, det vil si avstanden mellom oppheng-punktene, er også en viktig faktor å vurdere i installasjonen. Hvis beslagene monteres med fire meters avstand istedenfor to meter, får man en nettobesparelse på omtrent 20 prosent. Lengre konsoll- Ulf Johansson, produktsjef i Schneider Electric.
Lengre konsollavstand betyr behov for færre produkter og færre elementer å transportere.

Det igjen betyr innsparing av tid og penger samt redusert miljøavtrykk. Hvis man i tillegg øker konsollavstanden fra 2 meter til 4 meter ved hjelp av det nye Wibe CLX3-systemet fra Schneider Electric, oppnår man ekstra store tidsbesparelser.

Juster avstanden i henhold til kravene til maksimal belastning

Selv om den tillatte belastningen per meter faller noe, pleier det å være mer enn nok i de fleste tilfeller. Ved å velge riktig type produkt i tillegg til justering av brakettavstand, får man en optimalisert installasjon som er tilpasset faktiske krav.

For eksempel angir EL-AMA at maksimal tillatt nedbøyning skal være på én centimeter per meter konsollavstand en maksimal nedbøyning på en centimeter per meter konsollavstand. Dette gir, på fire meters konsollavstand på stige av typen KHZSP, 162 stk. EXQ Light kabler av typen 5G1.5. Ettersom det er tilleggskrav å ta hensyn til separasjonsavstand ved kablingen, kan vi konstatere at fire meters konsollavstand fungerer i de aller fleste installasjoner helt utmerket.

– Det å starte med en grundig forundersøkelse av installasjonsmiljøet og velge egnet overflatebehandling til korrosivitetsklassen som kreves i installasjonsmiljøet, er absolutt viktigst. Dette kombinert med bruken av lengre brakettavstander sørger for en effektiv og pålitelig installasjon, samtidig som det minimerer kostnadene og miljøbelastningen, konkluderer Johansson.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS