Satsing som gir resultater

av Kristin Bredesen

Dyktige fagmennesker, som yter topp service i alle ledd, er en bevisst satsing i Sonepar. Tett kundeoppfølging, høy grad av tilgjengelighet og klok bruk av Sonepar-apparatet gir resultater, sier leder for Bergensavdelingen Ole Andre Sårheim

Sonepar i Bergen er en av de «tre store» på Vestlandet. Fra å være en ren leverandør til små og mellomstore installasjonsbedrifter har avdelingen gradvis økt kundemassen til også å omfatte større bedrifter i området, det gir seg utslag i flere gode prosjekter.

– Aktiviteten i prosjektmarkedet er tilfredsstillende, nå er vi delaktige i 12-13 større prosjekter hvor vi står for 70-80 prosent av totalleveransen av elektromateriell til kundene våre. Det dreier seg om en del større leilighetsprosjekt, næringsbygg, skoler, idrettshaller og svømmehaller, både for privat og offentlig sektor, sier Sårheim og legger til:

– Vi har ingen grunn til å klage, men du vet «mye vil ha mer». Vi aner en begynnende stillstand i deler av markeder, men vi har absolutt troen på at vi skal komme i mål med en relativ akseptabel omsetning. Det er imidlertid ikke til å skjule at det er noe mindre aktivitet i markedet, spesielt innenfor nybygg. Økte materialkostnader, energipriser og forventninger om fortsatt stigende renter roer ned aktiviteten og bidrar til økt forsiktighet og nedadgående tendens, sier han.

Venter negative ringvirkninger
Entreprenørbransjen, og boligutbyggere spesielt, har utfordringer med både tilgjengelighet på varer og sterk prisøkning, som slår negativt ut for kundene.

– Det er ikke alle som har kalkulert med den kraftige prisøkningen. Vi ser at installatørbedrifter som har gått ut med fastpris kan komme til å slite med inntjeningen, mens andre vil få utfordringer som vi ikke ser ennå. Dette vil få ringvirkningen, også for oss, sier Sårheim.

Tilbyr de gode løsningene
Om aktiviteten i prosjektmarkedet er noe lavere, holder servicemarkedet seg fortsatt sterkt.

– Her er det gjennomgående god aktivitet, kundene må drive drive servicen sin og bruker Sonepar-butikken flittig til store og små jobber. Vi merker en tydelig økning i etterspørsel etter energisparende produkter, enøk-produkter. Sonepar har de rette produktene og leverandørene for å hjelpe installatørene og kundene til å skaffe de rette løsningene. Vi må nok venne oss til at høye strømpriser blir den nye normalen, da er det vår jobb er å bidra med de rette produktene og smarte løsningene som kan avhjelpe på situasjonen, sier Sårheim.

Nettopp det sørger det dyktige laget hans for: Thomas Halvorsen, Jon Rune og Bengt Synnevåg Bruvik på innesalg, Marit Mevatne MA-ansvarlig og uteselger Christoffer Hafsås. – I tillegg har vi vår faste sjåfør gjennom mer enn 25 år, Stein Jensen, som server kundene på en flott måte. Vi har troen på at proaktiv og tett kundeoppfølging, i kombinasjon med suverene logistikkløsninger, gir positive resultater, også i år, avslutter Sårheim.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar