Små dingser – store muligheter

av Kristin Bredesen
KLOKKERTRO: Adm. direktør Peter-Børre Furberg i Telenor har klokkertro på IoT. Foto: Martin Philip Fjellanger, Telenor

Adm. direktør Petter-Børre Furberg i Telenor har store forventninger til utviklingen av IoT, men påpekte samtidig at det fortsatt finnes en rekke faktorer som bremser utbredelsen.

– Vi har bygd en plattform for IoT som dekker hele Norge, og vi kan vise til en rekke user-caser for IoT allerede, sa han og ramset opp digitale sauegjetere, løsninger som gir bonden et enklere liv, innsamling av transportdata og teknologi som kan forutse flom- og rasfare.
– Vi har et godt utgangspunkt, men ting tar tid, sa han og pekte på at Gartner Group helt siden 2011 har hatt IoT på sin «hype kurve».
Så hvorfor er det så vanskelig å realisere IoT? Det finnes en rekke barrierer som bremser utbredelsen av IoT. Mobiloperatørenes egen bransjeorganisasjon har trukket frem noen av de viktigste; mangel på integrasjon, sikkerhetsaspektet, kostnadsnivået (som fortsatt er høyt, både på duppedingser og teknologi), og til sist mangel på kompetanse i egen organisasjon.
– Er det så mange bekymringer at man bør vente? Vi i Telenor har enorm tro på dette området. Historisk viser det seg at man ofte er optimistisk på kort sikt og mer pessimistisk på lang sikt, men dette er en læringsprosess som kommer til å ta tid. Det viser seg at finansielt yter selskap som satser på AI bedre enn de som ikke gjør det. Vi må være med i denne læringsprosessen og stå i det, selv om det tar tid, og IoT-reisen skal vi gjøre sammen med partnere og kunder, slo han fast.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar