Smarte bygg til nye høyder

av Kristin Bredesen

Telenor skilte nylig ut satsingen på smarte bygg i datterselskapet Bldng.ai. Ambisjonen er å bli størst i Norge, og dernest i Norden på smarte bygg. Selskapet blir en del av innovasjonsporteføljen til Telenor Group Holdings.

Eiendomsbransjen trenger et moderniseringsløft, og vi kan bidra med arealeffektivisering og lavere driftskostnader. Videre kan vi hjelpe bedriftene med å skape bedre arbeidsmiljø og redusere klimabelastningen i eiendomsporteføljen, sier Thorvaldsen.

– Smarte bygg satsingen startet i 2018 etter flere henvendelser fra kunder som var på leit etter IKT-løsninger, som kunne gi dem god oversikt over sine bygningsmasser. Tilbakemeldingene gjorde at vi sammen med våre systempartnere på hardwaresiden laget en egen plattform og app og innledet samarbeid med en entreprenør som fikk montasjeansvaret, sier Thorvaldsen.

– Smarte bygg satsingen startet i 2018 etter flere henvendelser fra kunder som var på leit etter IKT-løsninger, som kunne gi dem god oversikt over sine bygningsmasser, sier leder for Bldng.ai Steffan Phillip Thorvaldsen.

Energismarte bygg
Administrerende direktør Ove Guttormsen i Nelfo mener det er viktig å satse på energismarte hus for å bidra til å redusere klimautslippene.

– Ved å gjøre bygningene smartere kan vi redusere ca. 10 prosent av Norges kraftforbruk som er på 140 TWh, peker han. – Det er viktig å utnytte energien riktig i næringsbygg der kombinasjonen av sol og batteri vil senke behovet for tilført energi. Med egenproduksjon av strøm fra solceller og batterier belaster vi nettet mindre. Knyttes dette opp mot smarte og intelligente løsninger i næringseiendommer kan vi oppnå større energibesparelser, påpeker han.

Skal redusere klimaavtrykket
Ved hjelp av sensorer som samler inn data, vil dataplattformen til Bldng.ai gi byggeiere og leietakere verdifull innsikt i hvordan bygg faktisk brukes. Smartteknologien holder annet oversikt over hvor mange som er på jobb, i hvilken del av bygget de befinner seg, hvilke rom som brukes samt byggets luftkvalitet. Gevinstene med vår løsning vil ha stor betydning for byggeiere og leietagere, men også for miljøet. Bygg- og eiendomsbransjen bruker 40 prosent av verdens ressurser, og står for nesten like stor andel klimautslipp. Skal bransjen kvitte seg med stempelet klimaversting, må den tenke nytt, sier Thorvaldsen.

Teknologi som kan brukes av mange
Plattformen til Bldng.ai kan brukes av alle som leier, eier og drifter bygg. Her får de ansatte tilgang til en egen app der de kan bruke byggets fasiliteter og servicetilbud på en effektiv måte ved å hente ut data fra alle deler av bygget, sier Thorvaldsen.
– Vår oppgave er å sy sammen løsningene i et felles grensesnitt som byggherrer og brukere kan dra nytte av dette. Byggherrer kan spare energi- og leiekostnader og brukere av bygget får bedre inneklima og arbeidsforhold. Helhetstankegangen med vedlikehold, energi og klima ned på brukernivå blir avgjørende.

Sikkerhet
– Hvordan skal dere ivareta sikkerheten for brukere av Smarte Bygg?
På sensorikk bygger vi en innendørsinfrastruktur der alle sensorer nettilkobles, snakker med hverandre og videreformidler informasjon. Vi er opptatt av kundens sikkerhet og tester jevnlig alle software- og hardwareløsninger. Alle dataforsendelser, mottak og lagring skal ivaretas på en betryggende måte. Vår styrke er at vi har tilstrekkelig med ressurser til å levere smarte bygg på en sikker og god måte, sier Thorvaldsen.

Totalleverandør av tjenester
– Smarte bygg vil fortsatt være et viktig satsingsområde for Telenor Bedrift, og Bldng.ai blir vår viktigste partner på området. Vi opplever økt etterspørsel fra våre kunder slik at alt nå ligger til rette for videre vekst. Erfaringene fra implementeringen av vår smarte bygg løsning hos DNB gir kunden verdifull innsikt i hvordan hovedkontoret i Bjørvika faktisk blir brukt. DNB anslår at de vil spare et tosifret antall millioner på denne løsningen, sier Birgitte Engebretsen, leder av Telenor Norge Bedrift.
Bldng.ai arbeider med flere kundeprosjekter og har også installert smartbygg løsninger hos Bane Nor, Aker Solutions, Aker BP og flere av Oslo kommunes bydeler og bydelshus.

Smartere drift av bygg
– Hos vår innovasjonspartner DNB i Bjørvika har vi installert sensorer både på toaletter, møterom, fellesarealer og kantine. Det gir DNB innsikt i hvordan bygget brukes til daglig. Vi har overført denne kunnskapen til de ansatte som til enhver tid vet hvor og når det er ledige møte- og stillerom. Datahåndteringen har vi overlatt til vår samarbeidspartner Datek, som bl.a. leverer løsninger til renholdselskapet Sodexo som vasker lokaler som faktisk er i bruk. Dermed slipper renholdsarbeidere å vaske kontorer og møterom som ikke er i bruk.

Kunnskapsbase
– Kunnskapsbasen til Telenor vil få stor betydning for vår videre satsing. Markedet består av mange start-up selskaper med gode ideer og teknologier. Begrensingen er at de satser kun på et område, mens vi jobber med totalløsninger i nye bygg og rehabiliteringsprosjekter. Vi blir med på reisen fra fiber legges i bakken, til all infrastruktur etableres i bygget til LAN- video-on-demand løsninger. Vi er en totalleverandør som skal gi våre kunder stor grad av trygghet for at de får løst alle sine utfordringer.

Egil Bredgaten

Økt interesse og behov i markedet
Telenor ambassadør Egil Bredgaten kan fortelle at smarte bygg satsningen har pågått en god stund og er begrunnet ut fra økt behov i markedet. – Det passer godt med Telenors satsing på IoT, 5G og kunstig intelligens (AI), som vi kaller den perfekte stormen. Dette er et User Case der IOT med sensorikk brukes for å innhente data. 4G og 5G transporterer dataene mens AI gir dataene ytterligere verdiskapning. Dette vil gjøre bygningene smartere for eiere, driftere og utleiere. Dette er årsaken til at vi nå rendyrker satsningen som vi har arbeidet med i mange år. Treenigheten mellom Tingenes Internett (IoT), 5G og AI vil påvirke livene våre når vi kobles på nettet. Transport av data blir viktigere og 5G vil ha en klar misjon med liten tidsforsinkelse, store datamengder, økt kapasitet og kritiske applikasjoner. I et 5G-nett snakker vi om 1 million sensorer pr kvadratkilometer som langt overgår dagens kapasitet. Samtidig vil de store datamengdene som genereres i IOT-sensorer bli transportert i 5G på en effektiv måte. Her vil kunstig intelligens spille en avgjørende rolle, sier Bredgaten til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar