Smarte OBOS leiligheter

av Linn Jeanette Agerup-Stamnes

Sæther Elektriske AS installerer nå smarthusløsninger i flere hundre leiligheter i Storøykilen på Fornebu. Lærlinger og montører fra selskapet bidrar nå med å gjøre leilighetene grønne med ny teknologi. – Vi er i rute med våre arbeider takket være et godt samarbeid med alle fag på byggeplassen, sier installatør og prosjektleder Jan-Erik Thoresen.

Her er noen av fagarbeiderne i Sæther Elektriske arbeider med de elektrotekniske arbeidene i tre kvartaler i Storøykilen på Fornebu. Fra venstre lærling KV1 Gjermund Bekkelund Finstad, lærling KV1 Kevin Nguyen Phung, installatør og prosjektleder i KV1, 2 og 3 Jan Erik Thoresen, basmontør KV2 Vlav Tudor, basmontør KV1 Georg Olav Arnfinsen og lærling KV1 og 2 Oliver Thomsen Gherken.

– I løpet av mars neste år skal vi etter planen ferdigstille kvartal 1 med lys- og varmestyring, som kan styres fra en app på mobiltelefon eller nettbrett, sier installatør og prosjektleder Jan-Erik Thoresen.

Stort arbeidsengasjement

OBOS er byggherre mens AF er hovedentreprenør. Arbeidene i kvartal 2 og 3 skjer samtidig med arbeidene på kvartal 1. Til sammen 7 montører og læregutter fra Sæther Elektriske, i tillegg til innleide montører, jobber for fullt med installasjonsarbeidene. – Det er en engasjert stå-på-gjeng som nå gjør leilighetene smarte, sier Thoresen.

Korte leveringsfrister

Prosjektering av elektroarbeidene i Storøykilen kvartal 1 startet i 2021 med jording av bunnelementer og legging av bokser og rør i støp. Kvartal 1 består av 103 leiligheter og kvartal 2, 64 leiligheter. Kvartal 3 har 24 leiligheter over to etasjer. – Byggherre ønske var at alle leilighetene skal ha smarthusinstallasjoner.  I løpet av mars 2023 skal alle innvendige elektroarbeider i kvartal 1 være ferdig. Kvartal 2 er i råbyggfasen med dekke, jording, rørlegging og bokser i støp. Kvartal 3 har så vidt startet med graving av tomteareal mens jordingsarbeidene starter i løpet av vinteren neste år, sier Thoresen. Han kan fortelle at fremdriftsplanen i prosjektet har vært kort og tøff. – Her har samarbeidet med alle tekniske underentreprenører både under og etter pandemien, bidratt til at vi så langt har klart å overholde tidsplanen.

Appstyring på alle smarthusfunksjoner

I tillegg til tradisjonelle installasjoner er standarden i leilighetene hevet med ELKO Plus, Flos belysning og Eaton trådløs xComfort til styring av lys, varme og solskjerming. – Har du lastet ned en app på mobiltelefon eller nettbrett, kan du betjene alle funksjonene fra hvor som helst, sier Thoresen.

God kunnskap

Sæther Elektriske har tilegnet seg god kunnskap om smarthusinstallasjoner fra andre boligprosjekter. – Det er første gang vi utfører et oppdrag med smarthus i så stor skala som i Storøykilen. Så langt har vi fått god hjelp fra Eaton med deres smarthussystemet xComfort, sier Thoresen.  

Ukentlige møter

Georg Arnfinsen, som er bas i kvartal 1, forteller at arbeidene startet vinteren 2021 og skal etter planen overleveres i mars 2023. – Vi er i sluttfasen med ferdigstilling av alt elektroteknisk utstyr fra montering av stikkontakter, lysbrytere og sikringsskap før leilighetene er overleveringsklare. Vi har ukentlige møter med alle tekniske fag der vi løser faglige utfordringer og klarer å overholde fremdriftsplanen.

Varierte arbeidsoppgaver

– Montøryrket er meget interessant og utfordrende. Jeg liker tekniske utfordringer og er løsningsorientert. I Storøykilen har smarthusinstallasjonene trigget min interesse, sier Arnfinsen. Han oppfordrer flere ungdommer til å satse på en elektrofagutdannelse. – Her får du muligheten til å kombinere tradisjonell montasje med fremtidsrettet teknologi.

Standarder og krav

Bas Vlad Tudor har hovedansvaret for de elektrotekniske arbeidene i kvartal 2 som har de samme tekniske løsningene som kvartal 1.  Arbeidene startet i mai 2022 med utvendig jording, bokser og rør i betong. – Alt legges i et skjult anlegg og dette arbeidet skal være ferdig innen mai neste år. Alle arbeidene er så langt utført i henhold til gjeldene krav og standarder i NEK400. Oppstår det uforutsette problemer griper vi fatt i dem med en gang.

Lærling Oliver Thomsen Gherken jobber med å ordne K-rør til bruk i takinstallasjonen

Stortrives som lærling

Oliver Gehrkenbegynte som lærling i juni 2022 på Storøykilen etter at han var ferdig med VK1 og VK2. Han stortrives på jobb.  – Den tiden jeg har vært hos Sæther Elektriske har jeg lært mye om smarthusinstallasjoner. Når læreperioden er over i 2026 er planen å ta fagbrevet. Elektrofagutdanningen er fremtidsrettet med bruk av mange tekniske systemer. Jeg har alltid vært opptatt av datakommunikasjon, bruken av smarttelefoner, nettbrett og jeg håper å dra nytte av dette når jeg tar fagbrevet.

Unge montører

– På Storøykilen har vi mange lærlinger og montører i 20-års alderen som gjør en glimrende jobb, sier Thoresen. Selv ble han kastet ut i faget som 18-åring og har gått gradene frem til jeg og broderen Terje tok over Sæther Elektriske i 1992. Det har vært lange og tøffe dager men faget har alltid fenget meg. Vi er bevist på å rekruttere yngre mennesker som kan bli selskapets fremtid.

Rammesak:

Vi må bli flinkere til å promotere yrkesfaget

– Ungdomsskoler bør bli flinkere til å invitere installatører til yrkesveiledningsmøter der vi kan fortelle om elektrikerfaget. Nylig deltok jeg på et møte i Lillestrøm med lokale politikere, Nelfo, entreprenører og bedrifter, sier installatør og prosjektleder Jan-Erik Thoresen.

– Teamet var rekruttering til bygg-, elektro- og anleggsektoren. Her foreslo jeg at representanter fra elektrofaget må få delta på yrkesveiledningsmøter for 10. klassinger. Her bør også foreldrene som har stor påvirkning på barnas fremtidige yrkesvalg delta, sier Thoresen. – Både lærlinger og montører vil ikke angre på dette yrkesvalget. Det er attraktivt og har mange spennende fagretninger. Som representanter for yrket pålegger det oss et ansvar med å promotere faget på ungdomsskoler, sier Thoresen.

Samspill

Nelfo og EFO mener elektrobransjen i sterkere grad må kombinere tradisjonell installasjon med smarthus løsninger. – Utviklingen går i retningen av både tradisjonelle og smarthusinstallasjoner. På Storøykilen er det en topping av smarthusinstallasjoner med app styring. Her er det også et komplekst brannvarslingsanlegg med styring i alle bauger og kanter, i tillegg til et topp moderne elbiladeanlegg, sier Thoresen til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar