Sonepar Bærum

av Kristin Bredesen

Sonepar sin Bærumsavdeling har stått støtt gjennom corona-tiden, omsetningen i butikken har holdt seg på et respektabelt nivå, mens e-handelen har økt. Nå øyner avdelingsleder Ragnar Christensen at også prosjektmarkedet begynner å røre på seg: – Vi ser at prosjekter igangsettes, etter å ha blitt satt på vent, og at aktiviteten øker, det gir rom for optimisme, sier han.

Med tilbakeblikk på de siste 18 månedene har vi kommet oss helskinnet gjennom en tid hvor vi i utgangspunktet fryktet at omsetningen skulle bli rammet, isteden har vi opprettholdt butikkomsetningen og økte e-handelen, det er vi fornøyd med. Butikken er flittig besøkt, og vi har et godt lokalt hentelager, og så lenge kundene kommer har vi grunnlag for å fortsette med det, sier avdelingsleder Ragnar Christensen. Han leder Bærumsavdelingen med fem ansatte, som sammen utgjør en mellomstor avdeling i Sonepar-sammenheng.

Mens butikkhandelen har vært god, har aktiviteten i prosjektene vært mer ustabil. – Av prosjekter er det meste vi leverer til innen rehabilitering, her har aktiviteten jevnt over vært god hele tiden – også gjennom covid. Det øvrige prosjektmarkedet har fått lide, en del prosjekter er satt på vent, blant annet som følge av mangel på arbeidskraft, men nå merker vi at aktiviteten tar seg opp og vi ser en bedring i sikte. Markedet begynner å røre på seg, og prosjekter som er blitt utsatt blir sakte men sikkert igangsatt, men med noe etterslep, blant annet fordi det fortsatt er mangel på arbeidskraft, sier han.

Holder trykket oppe
Når det gjelder 2022 mottar vi litt ulike signaler, men vi har tro på et bra omsetningsnivå, og at markedet vil ta seg opp, nå når alt er åpnet opp igjen. Vi er optimister, og har tro på at 2022 blir et bedre 2021. Vi kommer til å holde et høyt trykk på prosjektmarkedet fremover, det har gitt god uttelling, så det skal vi fortsette med. Med gjenåpningen kan vi igangsette nye markedsaktiviteter og treffe kunder igjen, i det hele tatt vil aktiviteten øke på utesalg – uten begrensninger. Det skaper mer positiv driv.

Prosjektene er både bolig- og næringsbygg til installatørbedrifter som opererer i Bærum og Oslo. Med høyt nivå på kompetanse og service tar vi hånd om hele prosessen og tilrettelegge så godt som overhode mulig for kundene våre. Det innebærer oppfølging av prosjekter fra a til å så alt går på skinner for å avlaste kunden mest mulig. Det er med på å skape fornøyde kunder – som kommer tilbake. Vi har en stabil god kundemasse, og en stabil gjeng med ansatte, og stabilitet høster man frukter av over tid, sier Christensen.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar