Stabil vekst i Nord

av Kristin Bredesen

I SMB-markedet, hvor hoveddelen av kundene våre hører til, er utviklingen stabil med god aktivitet, det nyter vi godt av, sier avdelingsleder for Otra i Tromsø, Jan Viktor Nilsen.

Det er viktig å jobbe riktig, og rette fokus på rett sted: Vårt hovedsatsingsområde er SMB-kunder i Tromsø, Hammerfest og Svalbard, her har utviklingen på kunde- og markedssiden vært veldig stabil: Kjernekundene våre, som er små og mellomstore installasjonsbedrifter, hatt god økning i aktivitet og prosjekter sammenlignet med 2019, til tross for situasjonen det siste halvåret. Avdelingen vår er ikke blitt berørt av at større prosjekter har blitt utsatt i denne perioden og de aller fleste av kundene våre har vært lite påvirket av situasjonen og har hatt få permitteringer, sier Nilsen som sverger til Otra-strategien med høy tilgjengelighet og servicegrad i kombinasjon med et godt distribusjonsapparat for å lykkes.

– Vi fokusere først og fremst på kjernekundene som vi har opparbeidet oss de siste to årene. Vi skal vokse, men de viktigste kundene er de vi har, slår han fast.

Bedre lager og distribusjon

Jan Viktor tok over som avdelingsleder høsten 2018, siden oppstarten har avdelingen jobbet aktivt med å utvikle og forbedre lagerkapasiteten og distribusjonen. Tromsø-avdelingen dekker hele Troms, Finnmark og Svalbard og all distribusjon skjer fra lageret i Tromsø. Avdelingen er lokalisert nær Tromsø-sentrum, i Hansjordnesbukta. Lagerkapasiteten begynte å bli begrenset for et så stort nedslagsfelt, og avdelingen vokste seg ut av eksisterende lokaler.

– I Tromsø er et det et tøft markedet i forhold til næringslokaler med tilnærmet Oslo-priser. Istedenfor for å jakte på et nytt sted har vi jobbet hardt for å forbedre de eksisterende lokalene, som er sentralt plassert. Nå mener vi at vi har lykkes med å optimalisert lageret vårt i forhold til kundene, samtidig som vi jobber for å bli en god leverandør på belysning med fokus på salg av profilleverandører til alle kundene våre, sier Nilsen.

Prosjekter i pipeline

– Når det gjelder større prosjekter er det flere på gang som vi håper vi får ta del i, blant annet i Hammerfest og på Svalbard. I tillegg jobber vi aktivt med å posisjonere oss inn mot infrastruktur og veilys, også her er det noen større prosjekter i pipeline, som vi satser på å komme oss inn på i løpet av høsten.

Avdelingen består i dag av fire ansatte i tillegg til Jan Viktor, nok til at de kan gi kundene den service de skal ha: – Fokus er på god inntjening og økonomisk sunn butikk. I løpet av de to siste årene har vi lykkes med å bygge opp en ny og fast kundebase som er stabil, så kommer det nye kunder inn på veien, men veksten skal ikke gå på bekostning av eksisterende kundene, vi holder fokus på høy servicegrad, og passer på å ikke gape over for mye.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar