Stø kurs i Rogaland

av Kristin Bredesen

Magnus Eike leder Otras avdeling på Åsen sør for Stavanger. Avdelingen dekker hele Rogaland Fylke. Som rogalending er han vant til at det svinger litt i markedet, men alt tatt i betraktning synes han aktiviteten har holdt seg stabil og god gjennom urolige tider.

Avdelingen har en god og jevn utvikling, selv om de store prosjektene har uteblitt, kan vi være fornøyd med solid og stabil aktivitet innenfor servicemarkedet. Det er de små og mellomstore installasjonsbedriftene som er hovedkundene våre, og mange av disse har hatt nok å gjøre den siste tiden. Ser man bort ifra litt uro på vårparten, har servicemarkedet i 2020 som helhet vært tålig bra, sier Eike.

Det er ti år siden Eike kom til Otra og tok over rollen som avdelingsleder. Otrabutikken er lokalisert på Åsen sør for Stavanger, og var den første el-grossisten som slo rot her i 1999.

– Vel har det dukket opp noen flere etter hvert, men det har i grunnen bare vært positivt for utviklingen vår, sier Eike. Dagene er travle og går først og fremst med til å betjene undene i butikken.

– Vi satser på at vi i løpet av høsten har økt bemanningen med en ressurs til, slik at vi kan sette av mer tid til kundebesøk og oppsøkende virksomhet. En stor del av omsetningen er netthandel, og det meste av salget går direkte til kunden fra hovedlageret. Denne utviklingen går selvfølgelig på bekostning av den personlige kontakten og samtalene med kundene, nettopp derfor er det viktig at vi kommer oss ut for å treffe gamle og nye kunder ansikt til ansikt, sier Eike.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar