Stort lærlingepåtrykk

av Kristin Bredesen

– Vi har jevnlig kontakt med Nelfos regionskontorer som forteller at det er stort påtrykk av lærlinger blant våre medlemsbedrifter, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo. Han kan derfor avkrefte at elektrobransjen har flere hundre permitterte lærlinger.

– Jevnlig har vi sjekkmøter med våre 17 regionssjefer over hele Norge. De følger markedet på pulsen og rapporterer om økt lærlingeinntak over hele landet. Inntaket av lærlinger er meget bra og ikke langt unna toppåret 2019. Markedet har tatt seg opp og bedriftene har jevnt over mye å gjøre. Unntaket er større leverandører som har utsatt noen prosjekter. Ellers er lønnsomheten høy og sysselsettingen vokser kraftig, sier Strandskog.

Kvalitativ rekruttering
Elektrofag har høy andel lærlinger. – Hver 5. arbeidstaker i Nelfo-bedriftene er lærlinger. Vi har satset bevist på kvalitativ rekruttering og fast ansettelse etter lærlingperioden. Det har bidratt til at våre medlemsbedrifter har kommet godt ut av koronakrisen og redusert behovet for arbeidsinnvandring.

Grunnmuren
– Grunnmuren i vår bransje er å rekruttere godt kvalifiserte montører, som klarer å mestre de store utfordringer og muligheter som ligger foran oss. Vi er avhengig av en høy andel fagarbeidere. Med det grønne skiftet, økt digitalisering og elektrifisering av transportsektoren, nettutvikling, lokal energiproduksjon og energieffektivisering, vil markedet bare vokse. En viktig premiss for å lykkes med våre forsett, er god lærlingerekruttering slik at vi kan bygge opp en solid stab av faglig dyktige medarbeidere. Dette er hovedårsaken til at vår bransje har klart seg så godt. Vi har en stabil, lønnsom og god vekst, som skyldes primært lærlingerekrutteringen og et godt samarbeid med El og IT Forbundet og fagbevegelsen.

Økt konkurranse fra andre fag
Økt satsing på fornybar energi vil helt åpenbart skape stor vekst for elektrobransjen og behovet for kompetente elektrofagfolk vil øke. – Vi merker økt konkurranse fra andre fag om å kapre gode medarbeidere. Mange ungdommer ser nå muligheten og potensialet med å få en fagutdannelse tilpasset sine behov. Vi må markedsføre oss vidt og bredt slik at vi unngår lekkasje til andre fag. – Inntaket av lærlinger er meget bra og ikke langt unna toppåret 2019, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo. Vi må vise hva vår bransje representerer av kvalitet slik at ungdom velger en elektrofagutdannelse.

Begrensninger
Strandskog mener skoleverket legger forholdene godt til rette for en god elektrofagutdannelse.
– Begrensninger har alltid vært bedriftenes kapasitet til å ta inn lærlinger. Ikke alle får lærlingeplass. Det er beklagelig og noe vi hele tiden må motarbeide. Min oppfordring er at bedriftene legger forholdene til rette for økt inntak av lærlinger. Med små grep kan vi klare å absorbere de som ønsker en fast jobb innen vårt fagfelt, sier han til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar