Telenor IoT-gathering

av Kristin Bredesen
Telenor IoT gathering 2019

Kombinasjonen IoT, 5G og AI vil skape en digital revolusjon, som ingen ennå forstår omfanget av spår Telenor, som har igangsatt uttesting av 5G-testing på flere steder. Planene er å starte kommersialiseringen i Norge i første kvartal 2020 og innen 2025 regner Telenor med at 5G-nettet dominerer.

– Kombinasjonen IoT, 5G og AI vil gi enorme muligheter som vi ikke kan forstille oss i dag, sa Telenor-konsernsjef Sigve Brekke i forbindelse med åpningen av IoT-Gathering i regi av Telenor i mai.

Eksplosjon i tilkoblede enheter
5G-nettet vil være omkring 20 ganger raskere enn 4G har vært. Kapasiteten, altså hvor mye data som kan utveksles samtidig, kan økes med hundregangeren. Med 5G regner Telenor med å oppnå forsinkelser under en tidel av hva vi har i dag.

5G vil også gjøre det mulig og dramatisk øke antallet påkoblede enheter, anslagsvis ti ganger mer enn i dag – det vil føre til en eksplosjon innen IoT-markedet tror Telenor.

Færre begrensninger
I dagens nett er det begrenset hvor mange «ting» som kan kobles på det samme mobilnettet. 5G vil støtte opptil én million tilkoblinger per kvadratkilometer. Det kan bety en revolusjon for tingenes internett – som blant annet vil kunne gjøre smarte byer til en realitet, med enorme mengder sensorer, fjernstyrte tjenester, databasert innsikt og tilgang til digitale innbyggertjenester.

Foto: Martin Philip Fjellanger, Telenor
Foto: Martin Philip Fjellanger, Telenor

Sikrere
At 5G er sikrere og mer pålitelig, gjør også at funksjoner avhengig av stabile nett, som en produksjonslinje på en fabrikk, kan gå trådløst, mer fleksibelt og mer effektivt. Det handler altså om fart, datamengder og antall dingser – men også om responstid, pålitelighet og sikkerhet.

Kan nyte godt av 5G-tjenestene
Telenor tror ikke alle kommer til å få 5G-telefoner i nær fremtid, men at man snart kan begynne å nyte godt av tjenester som er gjort mulige av 5G. Det er fortsatt mye som gjenstår før 5G vil blir lansert kommersielt i full skala. Både utstyr, bruksområder og forretningsmodeller er noe man nå skal prøve ut. Ved inngangen til 5G-æraen har Telenor tatt sikte på å pilotere og teste ut løsninger tidlig, i nært samarbeid med både næringsliv og offentlig sektor.

Grunnen til det er at 5G ikke kommer alene; teknologiskiftet er én viktig komponent i det de har kalt en perfekt storm av teknologier, der 5G bidrar til dramatisk å ekspandere mulighetene for IoT. Den massive veksten ting koblet til nettet vil kreve 5G-teknologi for å realiseres. Det vil gi enorme mengder data, som krever moderne AI. Datakraften og prosesseringskapasiteten finnes allerede, og sammen vil effekten av 5G, IoT og AI bli enorm. Det vil også kreve en bredere offentlig debatt om AI og etikk, ifølge Telenor.

Pilottester
I fjor høst startet Telenor Skandinavias første 5G-pilot på Kongsberg med Huawei, i etterkant har de annonsert flere testlokasjoner i Norge, i tillegg til en 5G-pilot i Danmark i samarbeid med Nokia. I løpet av 2019 er planen å ta 5G-testingen ett steg videre i en norsk storby. Telenor er på siden av dette koordinator for et EU-støttet prosjekt kalt 5G-Vinni for å teste 5G sammen med flere operatører.
I tillegg til å levere raskere nett til vanlige kunder ser Telenor på hvordan de sammen med sykehus, industri og kommuner kan ta i bruk teknologi på helt nye måter – takket være 5G.

Erstatter fiber gjennom mobilt bredbånd
Danmark er Telenor i gang med sin tredje 5G-pilot, der testes både kjerne- og aksessnett, og nye typer bruksmønstre innenfor robotikk, industriproduksjon og andre industriapplikasjoner. I tillegg tester de hvordan 5G kan erstatte fiber gjennom mobilt bredbånd. Innenfor kjernevirksomheten sine vurderer de om mobilt bredbånd gjennom 5G kan være en bedre måte å levere bredbånd på enn fiber enkelte steder, for eksempel i grisgrendte strøk, hyttefelt og lignende.
I tillegg til testingen i Skandinavia har Nokia og Telenor også et samarbeid på gang i de asiatiske landene Thailand, Myanmar, Malaysia, Bangladesh og Pakistan for å rulle ut såkalte skybaserte virtuelle nettverk.

Fart – respons – slicing
Teknisk sett kalles denne nye generasjonen mobilt bredbånd eMBB, mens industritestingen er av såkalt ultra robust sanntidskommunikasjon (URLLC), som blant annet er interessant for industribruk fordi responstiden i nettet er så å si null.
Det er hovedsakelig tre fordeler med 5G over de tidligere mobilteknologiene vi kjenner som 4G og 3G:

Foto: Martin Philip Fjellanger, Telenor
Foto: Martin Philip Fjellanger, Telenor

Fakta og utviklingen fra 0G-5G
5G-nettet er vesentlig mer enn en oppskalert versjon av 4G-nettet. For folk flest kan det oppleves mest som mye raskere og allestedsværende enn noe annet nett vi er kjent med i dag. Men den viktigste forskjellen ligger i hvordan ulike brukergrupper kan få sine tjenester levert over nettverksløsninger som bruker ett og samme fysiske nett.

Tjenester

Brukerne vil få mye raskere, mer tilgjengelige og sikrere digitale tjenester. 5G kan bli svært viktig for en ny brukergruppe som ofte omtales som vertikaler. Dette kan være transportsektoren som trenger god utnytelse av infrastrukturen, en effektiv og trygg ferdsel, og har selvkjørende biler eller busser. En annen sektor er helsevesenet som trenger mange flere nettverkstilkoblede hjelpemidler for å kunne tilby tjenester der de trengs i et lokalmiljø. Et tredje eksempel er automatiserte fabrikklokaler med roboter og mennesker i produksjonslokalene.

Teknologi
Flere smarttelefoner og andre nye enheter, som sensorer i omgivelser, maskiner og klær, vil bli koplet til 5G-nettet.
Det samme felles fysiske nettet vil være så dynamisk og fleksibelt at det effektivt kan knytte brukerenhetene sammen og levere alle slags tjenester til disse.
Det er sannsynlig med et heterogent nett, som kommende Wi-Fi løsninger sammen med kommende løsninger etter 4G og med fastnettet. De får et felles kjernenett og transportnett. Nettverksfunksjoner som trengs for å kunne leverer tjenester effektiv og sikkert vil bli implementert i distribuerte datasentre, alt etter oppgave og viktighet. For eksempel tjenester som krever ekstremt liten ende-til-ende tidsforsinkelse må ha nettverksfunksjoner som er lokalisert nært brukerenhetene.
(Kilde: Telenor)

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Sonepar